FoU og formidling

Arbeidsgruppa skal blant annet foreslå hvordan rammeverk og virkemidler for FoU og forskningsformidling ved de tre institusjonene skal harmoniseres og videreutvikles.

Følgende arbeidsgruppe er oppnevnt:

Pål Vegar Storeheier, UiT

Karin Andreassen, UiT

Svein Tvedt Johansen, HiH

Bente Lind Kassah, HiH

Wei Deng Solvang, HiN

Eirik Sund, HiN

Olaf B. Styrvold, Forskerforbundet, UiT

Gabor Sziebig, Tekna, HiN

Reidun Heggen, student, UiT

Harald Bergland, NTL, HiH

Jens-Eric Hissink. Student, HiN

Leder for faggruppa: Pål Vegar Storeheier, UiT

Sekretær for faggruppa: Randi Østhus, UiT

 

Mandat for gruppa og referat fra arbeidet er vedlagt nederst på siden.