Samfunnssikkerhet og beredskap

Rektorrådet i fusjonen mellom HiH, HiN og UiT har etablert en faggruppe for å arbeide med integrasjon av fag innen samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Arbeidsgruppen skal sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved HiN, HiH og UiT. I tillegg vil de blant annet arbeide med å etablere felles studieplaner innen samme utdanningsprogram.

Organisering av gruppen:

 • Inger Johanne Lurås, UIT (leder for faggruppen)
 • Magne Frostad, UIT
 • Trond Hammervoll, HiH
 • Trond Bottolfsen, HiH
 • Knut Ravlo, HiN
 • Eric Dykes, HiN
 • Are Sydnes, NTL, UiT
 • Baard H Borge, Forskerforbundet, HiH
 • Rolf Markussen, Utdanningsforbundet, HiN
 • Marius Roksøy, student HiH
 • Ida Sandvik Knutsen, student UiT

 

Sekretær for faggruppen: Trine Lydersen, UiT

 

Mandatet vedlagt nederst på siden (se pdf-filen) Word-fil vil bli slettet når slettefunksjonen er oppdatert.

Referat fra 1.møte i gruppen finnes som vedlegg på siden.