Omstillingsavtale

Rektorrådet i fusjonen mellom HiH, HiN og UiT har etablert en faggruppe for å arbeide med omstillingsavtale i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til omstillingsavtaleavtale i fusjonsprosessen som sendes departementet for forhandling.

Gruppen består av følgende medlemmer: 

Arbeidsgiverrepresentanter:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen, UiT
 • Seniorrådgiver Gunhild Stavem, UiT
 • Økonomi- og personalsjef Turid Eilertsen, HiH
 • Personalrådgiver Linda Risnes, HiH
 • Personalsjef Lise Bang Ericsson, HiN
 • Programområdeleder Arne Lakså, HiN

 

Arbeidstakerrepresentanter

 • Toril Nustad, NTL, UiT
 • Ellen Karoline Dahl, Forskerforbundet, UiT
 • Johanne Hagerupsen, YS-Parat, HiH
 • Trine Brun Harberg, NSF, HiH
 • Hege Olsen Richardsen, NSF, HiN
 • Frode Strøm, NTL, HiN

 

Leder: Odd Arne Paulsen

Sekretær: Bjarte Toftaker

Mandat for faggruppen er vedlagt nederst på siden.