Sosialfag

Rektorrådet i fusjonen mellom HiH, HiN og UiT har etablert en faggruppe for å arbeide med integrasjon av sosialfag i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Arbeidsgruppen skal sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved HiN, HiH og UiT. I tillegg vil de blant annet arbeide med å etablere felles studieplaner innen samme utdanningsprogram.

 

Organisering av faggruppen:

 • Vivi-Ann Pettersen, HiH (leder for gruppen)
 • Rikke Rindahl Bendiksen, HiH
 • Amy Holtan, UiT
 • Nina Hermansen, UiT
 • Trond Eriksen, HiN
 • Ole Greger Lillevik, HiN
 • Marit Rustad, Fellesforbundet, HiH
 • Rolf Markussen, Utdanningsforbundet, HiN
 • Aina Kane, Forskerforbundet, UiT
 • Emil Høyforslett, student HiH
 • Kerstin Erika Ekmann, student UiT
 • Stine Sparboe Hvalryg, student HiN

 

Sekretær for gruppen er Bjørn Torsteinsen, HiH

 

Mandatet vedlagt på denne side.