Skriv ut Lukk vindu


 

Bioingeniørfag - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i bioingeniørfag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + BIOI
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 702

Beskrivelse av studiet

I det første studieåret lærer du grunnleggende fag, som kjemi, biokjemi og fysiologi. Praktisk laboratoriearbeid er også en stor del av første studieår. I første semester skal du også ta et fellesemne (Hel-0700) som er for alle helsefagutdanninger ved UiT.Du lærer om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere.

I andre og tredje studieår lærer du å analysere prøver fra pasienter og om betydningen av analysesvarene. Du får undervisning i medisinsk laboratorieteknologi og laboratoriemedisin. Hovedtema er molekylærbiologi, hematologi, medisinsk mikrobiologi, transfusjonsmedisin og immunologi, patologi, statistikk og medisinsk biokjemi.

Den praktiske delen av studiet utgjør 60 sp. Du vil få praksis ved universitetets laboratorier og ulike laboratorier ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
MBI-2111 Profesjonsutøvelse og laboratoriedrift (10 stp)
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av programmet skal du kunne:

Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Praksis ved sykehus inngår også som viktig del av undervisningen.

Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.


Praksis

Ett år av studiet vil være praksis som fordeles over alle tre årene. Praksisstudiene gjennomføres som laboratoriekurs på universitetet og på forskjellige laboratorier ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

I 2. studieår kan du reise på utvekslingsopphold til utlandet. Bioingeniørutdanningen har utvekslingssamarbeid med utdanninger i Norden og Estland. Du finner mer informasjon om dette i Utvekslingsportalen. Din studiekonsulent kan også gi mer informasjon om utveksling.

Jobbmuligheter

Som autorisert bioingeniør, har du mange jobbmuligheter innen helse- og laboratorietjenester i Norge eller internasjonalt. Siden bioingeniørstudiet er en generell medisinsk laboratorieutdanning, kan du arbeide innen mange ulike fagfelt. Du vil kunne jobbe både i offentlig og privat sektor og på alle typer laboratorier med biologisk materiale, med undervisning eller forskning.

De fleste bioingeniører jobber i laboratorier ved små og store sykehus. På store sykehus finnes muligheter for å velge å jobbe innen en laboratoriespesialitet som medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), farmakologi, mikrobiologi, patologi eller medisinsk genetikk.

Noen bioingeniører jobber innen rettsgenetikk, næringsmiddelkontroll, produktspesialister innen salg av reagenser og laboratorieutstyr, legekontor, forskningslaboratorier, veterinærmedisin, undervisning og forskning ved universitet eller høgskoler.

Mulighetene er mange, noen av jobbene krever høyere utdanning på minimum masternivå.

Videre studier

Bachelorprogrammet i bioingeniørfag gir kvalifisering til å jobbe som bioingeniør. De aller fleste studentene går rett ut i jobb etter fullført studium. Du har også mulighet til videre masterstudier ved flere av universitetene i Norge.