Kom gjennom nåløyet

Får 25 millioner kroner til forskningsprosjekt

Professor Inger Greve Alsos ved Tromsø museum – Universitetsmuseet har grunn til å smile. Hun leder et forskningsprosjekt som nå har fått tildelt 25 millioner kroner av Forskningsrådet. Sammen med et tverrfaglig forskningsteam ved UiT Norges Arktiske Universitet skal hun forske på følsomme arktiske og alpine økosystemer.

Forskningsrådet har en egen satsing, FRIPRO Toppforsk, som gir midler til fri forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter får støtte, og alle søknadene er rangert av internasjonale fagpanel. Konkurransen er hard, men prosjektet til Inger Greve Alsos og hennes kolleger kom gjennom nåløyet. 

- Det er et veldig stort løft for oss og betyr mye, sier Inger Greve Alsos. Hun er professor i botanikk ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet og skal lede prosjektet de neste fem årene.


Miljøprosjekt
Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan klima og mennesker påvirker naturen. De skal sammenlikne 20 lokaliteter i Nord-Norge som har vært lite utsatt for menneskelig påvirkning med 20 lokaliteter i Alpene som har vært utsatt for stor menneskelig påvirkning.
Prosjektet har tittelen «ECOGEN – Ecosystem change and species persistence over a time: a genome-based approach”.

- I dette prosjektet tar vi i bruk det mest moderne som finnes av DNA teknikker for å avdekke fortidens biodiversitet. Hver art har en unik DNA profil, og de naturhistoriske museene i Norge samarbeider om å lage et genetisk referansebibliotek av alle arter i landet. Ved hjelp av en spesiell metode kan vi så finne DNA i prøver tatt fra innsjøsedimenter eller myrprofiler. Vi matcher dette mot vårt genetiske referanse bibliotek og vips så vet vi hvilke arter som har levd der tidligere. Vi vil videreutvikle metoden ytterligere for å sikre oss mer informasjon om fortiden. Klima og mennesker kan ha ulik effekt på hvordan naturen endrer seg. For eksempel kan varmere klima gi mer skog, mens hogging av skog gir mer åpent landskap. Ved å samarbeide med arkeologene kan vi estimere graden av menneskelig påvirkning. Dermed kan vi lære mer om hvordan klima og mennesker hver for seg og sammen påvirker naturen, sier Alsos.

 

Internasjonalt ledende
Toppforsk er en satsing som skal finansiere forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende. Det er et spleiselag mellom Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene. Til sammen deles det ut en milliard kroner til 46 prosjekter. Universitetene har selv valgt ut sine prosjekter og UiT Norges Arktiske Universitet har fått gjennomslag for to andre prosjekter i tillegg til Inger Greve Alsos sitt prosjekt. Prosjektet har fått maksimal prosjektfinansiering, og Alsos er også en av få kvinnelige prosjektledere i de prosjektene som er tildelt midler gjennom Toppforsk.

Dette er en sterk tverrfaglig satsning ved UiT – Norges Arktiske Universitet. I tillegg til Torbjørn Alm og Mary E. Edwards ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet, deltar Kari Anne Bråthen, Nigel G. Yoccoz, Rolf A. Ims og Dorothee Ehrich fra Arktisk og marin biologi, Matthias Forwick fra Institutt for geologi, og Hans-Peter Blankholm fra Institutt for arkeologi og sosialantropologi. Dette backes up av et sterkt nasjonalt (Universitetet i Oslo) og internasjonalt team. Totalt deltar 23 høyt kvalifiserte forskere fra 11 institusjoner i prosjektet