Samisk musikk

Samisk musikk

 

 

samiskCD2

Varenummer: H1 Vuoi Biret-Màret, unoi! Nils Aslak Valkeapàà Kr 190,-.

samiskCD1

Varenummer: H5
Alit Idja lahkona
Nils Aslak Valkeapàà
Kr 190,-.

 

samiskCD3

Varenummer: H3
Beaivi, Àhcàzan
Nils Aslak Valkeapàà
Kr 195,-.

 

Bestille produkter? Skriv varenummer og send oss en e-post