Joikesamlinga

Joikesamlinga

En del av samlinga ved Tromsø Museums musikksamling har vært omtalt som “Joikesamlinga”. Joikesamlinga består dels av originale opptak gjort av Tromsø Museum, dels av kopier som museet har bedt om fra andre arkiv, og dels av private opptak som er forært til museet. Videre er det en hel del intervjumateriale om joiketradisjon, ei stor samling med utgitte samiske fonogram, ei stor utklippssamling om joik, samt publisert litteratur om joik.

Det er registrert rundt 80 skriftlige arbeider produsert av forskere og studenter som har benyttet seg av samlinga og samlingskompetansen ved Tromsø Museum. I tiårsperioden fram til 2014 er det i tillegg registrert rundt 80 musikere, artister og andre interesserte som har dratt nytte av samlinga.

Hele katalogen over lydopptakene av joik er offentliggjort og befinner seg ved museet i Jokkmokk. Der kan man søke på og finne alle joikeopptak i hele Norden. Adressen er: http://libris.kb.se/hitlist?q=db:jojk

Gå til "Interessante lenker" på denne hjemmesida, Der finner  man link til en del gamel opptak med joik.

Etter at museet har fått digitalisert lydsamlinga, har man begynt et arbeid med å  gjøre gamle opptak mere tilgjengelig. En del finnes på denne hjemmesida, bl.a. hele joikesamlinga fra Måsøy kommune. Noter, tekster og forklaringer til disse er offentliggjort i boka Om kjæresten min vil jeg joike, Davvi Girji 2005. En stor del av joikesamlinga fra Øvre Tuloma på Kolahalvøya er offentliggjort på 2 CD-plater til boka Son vuäinn / Hän näkee / She sees, Global Music Center, Helsinki 2007.

Begge bøkene er til salgs i Museumsbutikken, Tromsø Museum.

På sida her vil vi etter hvert legge ut flere opptak. For å kunne gjøre det må museet først få klarert med tillatelse og rettigheter. Samlingene må dessuten gjennomgås først. En del opptak er av så privat natur at de ikke kan offentliggjøres uten videre.  TsM er signaturen for Tromsø Museums folkemusikksamling.

Hvis du vil høre på gamle joiker, gå til 

 MELODIER FRA ARKIVET:

oppe på denne hjemmesida.