Interessante lenker

Interessante lenker 

- Kalottspel er en årlig folkemusikk- og folkedansfestival som arrangeres i Målselv hvert år i august:
www.kalottspel.no

 

- Alle samlinger av joik i nordiske arkiv er registrert i en felles database. Du kan lese om det her:

http://www.ajtte.com/?page_id=471


Selve databasen finner du her:
http://libris.kb.se/hitlist?q=db:jojk

-  Svenskt Visarkiv har lagt ut en del joikeopptak fra Karl Tiréns samlinger fra tildlig 1900-tall:

http://musikverket.se/svensktvisarkiv/i-samlingarna/inspelningar/karl-tiren/

-  Se om prosjektet Russuoh vuölieb / Väck upp joiken:

https://www.youtube.com/watch?v=0DqFEpUNNlo

-  Høgskolen i Nesna har et studietilbud i nordnorsk folkemusikk:
http://www.hinesna.no/node/4204