Nordnorsk Folkemusikksamling består av flere delsamlinger

Nordnorsk Folkemusikksamling består av flere delsamlinger

Folkemusikk2
Salmodikon med siffernotebok fra samlingene.
Foto: Adnan Icagic


Lydopptak. 
Mesteparten originale opptak, men også kopier fra andre arkiv. Norsk, samisk og kvensk tradisjon. Originalbandene oppbevares i et eget klimaregulert magasin. Hele samlinga er digitalisert. Pr. 1.1.2018: 3.700 digitale filer.
Manuskripter. Ca 45.000 manuskriptsider. Det omfatter handskrevne visebøker, notesamlinger, spørrelister, bakgrunnsinformasjon, skrevne intervju etc.
Fonogram (CD, LP, EP, kassetter). Bl.a. ei nesten komplett samisk fonogramsamling.
Utklipp fra aviser. Spesielt stor er utklippene om samisk musikk (i perioden 1988-98 også fra Sverige).
Litteratur. Et stort bibliotek med litteratur om tradisjonsmusikk i landsdelen.
Foto. Fotosamlinga finnes tilgjengelig gjennom Fotoarkivet på Tromsø Museum
Video. Relativt få videoer
Instrumenter. Det finnes bare noen få instrumenter i samlinga.

 

Relativt lite materiale er foreløpig lagt ut på nett.

Noter1
Så tidlig som i 1799 ble det skrevet opp to samiske joiker av en italiensk reisende, Guiseppe Acerbi. Opptegnelsen er blant de eldste folkemusikk opptegnelsene fra Nord-Norge.

 

Noter2
Acerbi (1799) skrev også opp noen danselåttere fra Alta, bl.a. en halling. Opptegnelsener blant de eldste folkemusikkopptegnelsene fra Nord-Norge.