Joiker med ett motiv - en etnosentrisk misforståelse? STM 2012

Melodier fra Institutet för språk och folkminne, Dialekt- och folkeminnesarkivet (SOFI), Uppsala. Gjengitt med tillatelse:

Melodier fra Institutet för språk och folkminne, Dialekt- och folkeminnesarkivet (SOFI), Uppsala. Gjengitt med tillatelse:Melodien til reinkalvene, Miesázah
Seđgen ja Lässikan iello
Lars Bengtsson i Stuorlåbme
Bjellåga
Lars Pavval
Vuolle til Häike, Nils Nilsson Fädok
Erik Larsson Steggo

Melodier fra Svenskt visarkiv, Stockholm. Gjengitt med tillatelse:

Presten Vesterlund
Jonas (Jon) Andersson Grahn

Melodier fra Sveriges Radio. Gjengitt med tillatelse:

Vuolle til Seidatj
Vuolle til miessi (reinkalven)
Vuolle til härken (reinoksen)
Joik til Biellok (Bjellåga)
Malmsjaur 
Vuolle til ello (reinflokken) 

Melodier fra Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Helsinki. Gjengitt med tillatelse:

Melodi nr. 551
Melodi nr. 554