Innspilte slåtter fra Daniel Hægstad-samlinga

Det finnes ingen originalopptak av slåttene i Hægstad-samlinga. De var skrevet ned før lydbandapparatet var oppfunnet. Men det finnes flere moderne artister som har brukt slåtter fra samlinga

CD Halvdan Sivertsen

På CD-plata Kjærlighetslandet (GRCD 4092) har Halvdan Sivertsen spilt inn Bruremarsj fra Lødingen med egen tekst. Det er variant av Brurmarsj nr. 1 i boka (s. 182).

CD NRK Grappa

På CD-plata Folkemusikk frå Nord-Noreg og Sameland (GRCD 4070) har Susanne Lundeng og Ståle Paulsen spilt inn Pols fra Lødingen. Det er Polsdans nr. 1 i boka (s. 204).

CD Nymoderne

På CD-plata Nymoderne (HCRCD 1011) har Svein Nymo spilt inn Storingen. Det er Vals nr. 29 i boka (s. 382).

CD Susanne Havella

På CD-plata Havella (HCD 7067) har Susanne Lundeng spilt inn Polsdans fra Lødingen og Brurmarsj fra Lødingen. Det er Polsdans nr. 9 i boka (s. 220) og variant av Brurmarsj nr. 1 i boka (s. 182).

CD Susanne Drag

På CD-plata Drag (FXCD 140) har Susanne Lundeng spilt inn Halling fra Lødingen,Ril fra Lødingen og Brurmarsj fra Lødingen. Det er Halling nr. 3 i boka (s. 202), Ril nr. 2 (s. 392) og Brurmarsj nr. 4 (s. 192).

CD Hekla Stålstrenga

På CD-plata Hekla stålstrenga (TA49CD) har gruppa spilt inn Torsteinvisa. Det er ”Main han skull te kveinna gå” i boka (s.460).

7041885400120

På CD-plata Majorstuen har gruppa spilt inn Ja. Det er Reinlender nr. 15 i boka (s. 278).

LP Så lenge

På LP-plata Så lenge – (PP 9012) har Chorus og Landsdelsmusikerne i Troms spilt inn Brurmarsj fra Lødingen. Det er Brurmarsj nr. 4 fra boka (s. 192)

MC Svein Nymo

På kassetten Nordnorsk danseslåttar I (TUF) har Svein Nymo spilt inn Bruremarsj frå Lødingen og Trondheimar. Det er Brurmarsj nr. 1 i boka (s. 182) og Feiar nr. 2 (s. 232).

MC Sjøråkk og riil

På kassetten Sjøråkk å riil (TRMC 0013)har gruppa spilt inn Riil fra Lødingen. Det er Ril nr. 2 fra boka (s. 392).

Leif Egil Andreassen (fele) og Sjalg Bjørstad (trekkspill) har spilt inn flere slåtter fra Daniel Hægstad-samlinga spesielt for Tromsø Museum:

Brurmarsj nr. 4 (i boka s. 192)

Halling nr. 1 (i boka s. 198)

Polsdans nr. 1 (i boka s. 204)

Polsdans nr. 4 (i boka s. 210)

Reinlender nr. 15 (i boka s. 276)

Hamborgar nr. 2 (i boka s. 286)

Vals nr. 2 (i boka s. 320)

Firtur nr. 4 (i boka s. 406)