9 & 10. DAM, HØYSTAUDER OG AMFIET

Dammen og bekkeløpet med foss er kunstige, og er konstruert med duk i bunnen.

Sibir-iris/Siberian iris (Iris sibirica ‘Grand Junction’)

Dammen og bekkeløpet med foss er kunstige, og er konstruert med duk i bunnen. Dammen er hjerteformet som i klassiske hageanlegg, og har siden slutten av 90-tallet hatt en populasjon av karpefisken karuss hentet fra Prest-vannet. Den produserer frostvæske og tåler innefrysing om vinteren. I dammen dyrker vi nøkkeroser 

(Nymphaea), brei dunkjevle (Typha latifolia) og den lignende, men sterile medisinplanten kalamusrot (Acorus calamus). Den invasive elvesnella (Equisetum fluviatile) har kommet hit aldeles av seg selv. 

Rundt dammen står det høystauder som nøkketunge (Ligularia), sverdliljer (Iris) og bronseblad (Rodgersia). 

Bak Amfiet har vi en samling dverbartrær. Disse er sakte-voksende mutanter som oppformeres vegetativt, og de passer i mange hageanlegg siden de ikke blir for store.