Pionerer


Planene om et universitet hadde blitt ved tegnebordet hvis det ikke hadde vært for en rekke pionerer. Pionerene var unge, engasjerte og hardtarbeidende, og kom for å ta del i utdanningseventyret i nord. Pionerene vi har skrevet om ble ansatt i vitenskapelige stillinger de første årene universitetet eksisterte, og/eller har bidratt til en betydelig utvikling av fag ved utdanningsinstitusjonen. Vi skylder dem alle en stor takk.

For mer informasjon om UiTs pionerer, se Universitetsbibliotekets Ravnetrykk. I nr. 37, Universitetspionerene – en intervjusamling ved Eivind Bråstad Jensen, er det intervjuer med i alt 56 pionerer fra UiT og/eller Høgskolen i Tromsø, foretatt i perioden 2008–2010.


Skip to main content