Om jubileet

2018 blir et innholdsrikt år. Da er det 50 år siden vedtaket om etablering av et universitet i nord ble fattet i Stortinget. Et halvt hundreår etter har UiT Norges arktiske universitet befestet sin posisjon som breddeuniversitet og drivkraft i nord; vi bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom hele 2018 skal vi feire og synliggjøre vår viktige rolle. Vi ønsker å sette fokus på fellesskapet i organisasjonen og styrke kjennskapen til universitetets bidrag innenfor utdanning, forskning, innovasjon og formidling.

Allerede 10. oktober 1918 skrev handelsmann Hans A. Meyer i avisen «Tidens tegn» at det eneste som kunne bøte på Nord-Norges mangel på embets- og bestillingsmenn, var et universitet i Nord-Norge. Det skulle likevel gå nesten 50 år før Stortinget vedtok å opprette et universitet i Tromsø i 1968. Siden den gang har Universitetet i Tromsø blitt til UiT Norges arktiske universitet. Med en økning fra 420 studenter det første året til over 16 000 studenter i dag, ved ti studiesteder, har universitetet opplevd en enorm vekst. I 2018 markeres 50-årsjubileet, som en begynnelse på fortsettelsen, for Nord-Norges største utdanningsinstitusjon – UiT Norges arktiske universitet.

Jubileumskomiteen

Det er universitetsstyret som har vedtatt rammer og mål for arbeidet med 50-årsmarkeringen. I tråd med dette er følgende jubileumskomité utnevnt:

Anne Husebekk, rektor – leder
Nora Kiil, prosjektleder
Marit Hansen, prosjektleder
Per Pippin Aspaas, UB – Universitetsbiblioteket
Monica Alterskjær Sundset, BFE – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Tore Brox-Larsen, NT-fak – Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Ingeborg Harsten, HSL – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Cathrine Paus, TMU – Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Ørjan Olsvik, Helsefak – Det helsevitenskapelige fakultet
Stig Harald Solheim, JUR – Det juridiske fakultet
Kjell Magne Mælen, Kunstfak – Det kunstfaglige fakultet
Rune Sundelin, IRS – UiT i Alta
Bjørnar Storeng, IVT – Fakultet for ingeniør, vitenskap og teknologi/UiT i Narvik
Kjetil Nilsen – UiT i Harstad
Hanne Karde, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Hanna K. Bakke-Jensen, studentrepresentant


Bidragsytere til jubileumsnettsiden

Historisk tidslinje: Magnus Andersson
Portretter: Kjetil Nilsen, Randi Solhaug, Mathilde Torsøe, Henriette Leine Wangen
Portrettene om pionerene er en videreføring av intervjuer gjort av dosent emeritus Eivind Bråstad Jensen fra 2008 til 2010, i forbindelse med UiTs 40-års jubileum. Pionerer fra alle fagområder er representert. Det var Bråstad Jensen og førstebibliotekar Sigmund Nesset som i sin tid sto for utvelgelsen.
Alumni: Siri Beate Arntzen, Kirsti Seljenes
Utvikling/design: Espen Dalmo
Redaktør: Karine Nigar Aarskog

Skip to main content