Per-Pippin-Aspaas

Flag icon Flag icon

Per Pippin Aspaas

Førstebibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Forskningsinteresser

Vitenskaps- og lærdomshistorie, bl.a. astronomiens, geofysikkens, nordlysforskningens, språkvitenskapenes og historiefagets historie

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Biografisjangeren og beslektede sjangre i antikken

Har i senere år særlig arbeidet med vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet

Biografiske data

Født 1973 i Tromsø

Studier i latin, klassisk gresk, idehistorie og antikkens kultur tilknyttet universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo og Århus 1993-2001. Hovedfag i latin, 'Cornelius Nepos - en intellektuell pygmé?' ved Univ. i Oslo våren 2001. Disputerte våren 2012 på avhandlingen Maximilianus Hell (1720-1792) and the eighteenth-century transits of Venus : a study of jesuit science in Nordic and Central European contexts

Underviser i latin grunnfag ved UiT flere semestre perioden 1995-2003. Underviser i latin for biologer ved UiT 2001-2002. NFR-stipendiat ved Institutt for historie, UiT, 2004-2007, på prosjektet 'Maximilian Hell and Johannes Sajnovics, from Vienna to Vardøhus 1768-1770: Two Jesuit scientists exploring the far north'. Vit.ass. ved Tromsø Geofysiske Observatorium høsten 2003 og våren 2008. Gjesteforsker ved Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino vinteren 2007/08. Gjesteforsker med prosjektet 'Henrik Gabriel Porthans kvenbegrep' ved UiT høsten 2008.

Siden mars 2009 universitetsbibliotekar, med fagansvar for historie, arkeologi, gresk og latin - og siden mars 2012 også religionsvitenskap - ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Koordinerte i perioden 2011-2013 arbeidet til de fagansvarlige (fagrefentene) ved UBs Kultur- og samfunnsfagbibliotek. Siden april 2017 leder for faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte ved UBs Seksjon for publikumstjenester.

Redigerer nyhetsbrevet Novellae bibliothecenses (Nytt fra biblioteket) myntet på historikere, arkeologer, religionsvitere og antikkforskere ved Universitetet i Tromsø

Verv

Verneombud ved Kultur- og samfunnsfagbiblioteket, UB Tromsø 2010-2012

Plasstillitsvalgt for Akademikerforbundet ved Universitetsbiblioteket i Tromsø 2012-2013

Sekretær HiFo (Den norske historiske forening) Tromsø 2010-2011

Sekretær Norsk selskap for 1700-tallsstudier 2010-2011; styremedlem 2012-2013; internasjonal (ISECS) delegat 2011-

Medredaktør Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2010-

Norsk representant i management committee for COST ACTION IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 2014-

Munin registreringer

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Aspaas, Per Pippin. Niels Krog Bredals Oneiro-Kosmos (1753): oversatt til norsk, med en innledning og etterskrift. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier 2017; Volum 17 (1). ISSN 1901-6859.s 1 - 12.

 • Aspaas, Per Pippin. Astronomy, latinity, enlightenment: Niels Krog Bredal’s poems commemorating the transits of Venus, 1761 and 1769. Symbolae Osloenses 2016; Volum 90 (1). ISSN 0039-7679.s 205 - 234.s doi: 10.1080/00397679.2016.1235875.

 • Aspaas, Per Pippin. Tidsskrifter for 1700-tallsstudier - quo vadimus?. Sjuttonhundratal 2015; Volum 12. ISSN 1652-4772.s 212 - 229.s doi: http://dx.doi.org/10.7557/4.3532.

 • Kontler, László; Aspaas, Per Pippin. Before and After 1773 : Central European Jesuits, the Politics of Language and Discourses of Identity in the Late Eighteenth Century Habsburg Monarchy Habsburg Monarchy. Brill Academic Publishers 2015; Volum 5 (1) ISBN 9789004300170. ISSN 1877-8550.s 95 - 118.s doi: 10.1163/9789004300873_006.

 • Aspaas, Per Pippin; Posch, Thomas; Müller, Isolde; Bazso, Akos. Astronomische Observatorien der Jesuiten in der „Provincia Austriae” im 18. Jahrhundert. Acta Historica Astronomiae 2014; Volum 52. ISSN 1422-8521.s 89 - 110.

 • Aspaas, Per Pippin; Gaski, Harald. Oassi sámi noaidevuođa birra Kaspar Peucera čállosis Commentarius de praecipuis divinationum generibus (Wittenberg 1560): Teakstakritihkalaš hámis jorgalusain ja kommentáraiguin. (fulltekst) Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s 243 - 258.

 • Aspaas, Per Pippin. The use of Latin and the European Republic of Letters: Change and continuity in the seventeenth and eighteenth centuries. (fulltekst) Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s 281 - 295.

 • Aspaas, Per Pippin. Denmark-Norway, 1761-1769: two missed opportunities?. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 39 - 48.

 • Posch, Thomas; Aspaas, Per Pippin; Bazso, Akos; Müller, Isolde. Austrian-Hungarian astronomical observatories run by the Society of Jesus at the time of the 18th-century Venus transits. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 121 - 130.

 • Aspaas, Per Pippin. The Auroral Zone versus the Zone of Learning: A Brief History of Early Modern Theories on the Aurora Borealis. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 113 - 135.

 • Sterken, Christiaan; Aspaas, Per Pippin; Dunér, David; Kontler, László; Neul, Reinhard; Pekonen, Osmo; Posch, Thomas. A Voyage to Vardø - a Scientific account of an unscientific expedition. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 203 - 232.

 • Stén, Johan Carl-Erik; Aspaas, Per Pippin. Anders Johan Lexell's role in the determination of the solar parallax. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 71 - 82.

 • Sterken, Christiaan; Aspaas, Per Pippin. A synoptic overview of selected key people and key places involved in historical transits of Venus. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 3 - 18.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. The Role of the Societas Meteorologica Palatina (1781–1792) in the History of Auroral Research. Acta Borealia 2012; Volum 29 (2). ISSN 0800-3831.s 157 - 176.s doi: 10.1080/08003831.2012.732283.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hellin ja Johannes Sajnovicsin "Expeditio litteraria ad Polum arcticum" ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen synty. 2012 ISBN 9789525712728.s 65 - 86.

 • Aspaas, Per Pippin. Nordiske amatørastronomers bidrag i forbindelse med venuspassasjene 1761 og 1769. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2586-0.s 103 - 127.

 • Aspaas, Per Pippin. Le père Jésuite Maximilien Hell et ses relations avec Lalande. Presses Universitaires de Rennes 2010 ISBN 9782753509917.s 129 - 148.

 • Ryymin, Teemu; Aspaas, Per Pippin. Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009; Volum 7. ISSN 1502-8119.s 45 - 72.

 • Ryymin, Teemu; Aspaas, Per Pippin. Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009; Volum 7. ISSN 1502-8119.s 15 - 44.

 • Aspaas, Per Pippin; Ryymin, Teemu. Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009; Volum 7. ISSN 1502-8119.s 85 - 103.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell's invitation to Norway. (fulltekst) Communications in Asteroseismology 2008; Volum 149. ISSN 1021-2043.s 10 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Geomagnetism by the North Pole, anno 1769: The Magnetic Observations of Maximilian Hell during his Venus Transit Expedition. Centaurus 2007; Volum 49 (2). ISSN 0008-8994.s 138 - 164.s doi: 10.1111/j.1600-0498.2007.00057.x.

 • Aspaas, Per Pippin. "Hele verdens historie i tre bind! Cornelius Nepos' krøniker". Klassisk Forum 2006 (1). ISSN 0801-3179.s 31 - 47.

 • Aspaas, Per Pippin. En verdenshistorie i miniformat: Aulus Gellius XVII,21. Klassisk Forum 2005 (1). ISSN 0801-3179.s 70 - 78.

 • Aspaas, Per Pippin. Fragmenter fra et vennskap? Cornelius Nepos og Marcus Tullius Cicero. Klassisk Forum 2004 (2). ISSN 0801-3179.s 61 - 73.

 • Aspaas, Per Pippin. Cornelius Nepos' Hannibal og kulturrelativismens grenser. Klassisk Forum 2003 (1). ISSN 0801-3179.s 47 - 58.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie. 2014 (33) ISBN 978-82-8244-125-4. ISSN 0809-1668.s 321 - 328.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Travels in the North: A Multidisciplinary Approach to the Long History of Northern Travel Writing. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 113 - 135.

 • Aspaas, Per Pippin; Sterken, Christiaan. Meeting Venus: A Collection of Papers Presented at the Venus Transit Conference Tromsø 2012. 2013 ISBN 9788282440943.

 • Aspaas, Per Pippin. Cornelius Nepos. Store personligheter. Aschehoug & Co 2006 ISBN 978-82-03-18986-9.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Maximilian Hell's geomagnetic observations in Norway 1769. (fulltekst) 2005 (No. 2). ISSN 1504-1174.

 • Aspaas, Per Pippin; Moss, Kira. Nordlyset - Et videnskabeligt og kulturhistorisk blik. Foredrag i tilknytning til utstillingen Nordlyset (300 års gengivelse og formidling af nordlysfænomenet og dets rolle i fortællingen om det yderste Nord) 2017-03-27 - 2017.

 • Aspaas, Per Pippin. Kolsrudsamlingen - en glemt Nord-Norgehistorie. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Aurora Borealis. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 66 - 68.

 • Aspaas, Per Pippin. Transits of Venus. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 419 - 420.

 • Aspaas, Per Pippin. Hell, Maximilian. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 294 - 295.

 • Aspaas, Per Pippin. Sajnovics, Johannes. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 303 - 304.

 • Aspaas, Per Pippin. Rolv Nøtvik Jakobsen: Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2015. 339 s.. Historisk Tidsskrift 2016; Volum 94 (3). ISSN 0018-263X.s 443 - 448.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-07.

 • Aspaas, Per Pippin. Mark A. Waddell, Jesuit Science and the End of Nature’s Secrets (Burlington, VT: Ashgate, 2015), 214 pp.. Centaurus 2016; Volum 58 (4). ISSN 0008-8994.s 302 - 304.s doi: 10.1111/1600-0498.12135.

 • Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp. Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online). (fulltekst) (prosjekt) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 4 - 8.

 • Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin. How (not) to do textual criticism online: A user’s perspective on selected Nordic digital scholarly editions. Digital Humanities in The Nordic Countries 2016-03-15 - 2016-03-17 2016.

 • Aspaas, Per Pippin. "Rara avis in Ultima Thule": In diem natalem septuagesimum Profestricis Sunnivae des Bouvrie. Vox Latina 2015 (199). ISSN 0172-5300.s 140 - 142.

 • Andreassen, Helene N.; Aspaas, Per Pippin. Take control of your PhD journey! Erfaringer fra et skreddersydd undervisningsopplegg. Nye forskere og Ph.D-Studerende 2015-11-03 - 2015-11-04 2015.

 • Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin. A preliminary survey of Nordic digital scholarly editions. Network Meeting, Lars Levi Laestadius - Making Cultural Heritage Online (prosjekt) 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.

 • Aspaas, Per Pippin. Philip Ford, Jan Bloemendal & Charles Fantazzi (eds.), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, vol. I: Macropaedia and vol. II: Micropaedia (Leiden: Brill, 2014). Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2015; Volum 12.s 257 - 259.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: Værvarslingens historie. Historikeren 2014 (3). ISSN 1891-6600.s 54 - 59.

 • Aspaas, Per Pippin. Kristian Nilsson, Baltic-Finns and Scandinavians: Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region, Ugglan – Minervaserien 16 (Lund: Lunds universitet, 2012). 273 s.. Sjuttonhundratal 2014; Volum 11. ISSN 1652-4772.s 127 - 132.s doi: http://dx.doi.org/10.7557/4.3094.

 • Aspaas, Per Pippin. Synnøve des Bouvries karriere ved Universitetet i Tromsø, 1972-2014: Intervju og bibliografi. (fulltekst) Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s xix - xl.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s ix - xvii.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s viii - xvi.

 • Aspaas, Per Pippin. From Vienna to Vardøhus ... and back again, 1768-1770: Two Jesuit scholars encountering the 'Ur-Hungarians' of the North. Early Modern Seminar on Cultural Encounters 2014-05-21 - 2014.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Foreword. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 7 - 8.

 • Aspaas, Per Pippin. Three Commemorative Plaques on Vardø City Hall. The Eighteenth Century in Practice: Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies 2013-08-28 - 2013-08-31 2013.

 • Dunér, David; Aspaas, Per Pippin; Ilmakunnas, Johanna; Hansen, Søren Peter; Róbertsdóttir, Hrefna. Introduction: Ways of Life. Sjuttonhundratal 2013. ISSN 1652-4772.s 7 - 10.

 • Aspaas, Per Pippin. Då Danmark-Noreg gjorde eit vitskapleg kupp og sende Maximilian Hell til Vardø for å studere Venuspassasjen. Senioruniversitetet i Tromsø 2013-12-06 - 2013.

 • Aspaas, Per Pippin. Nordlysforskningens historie. Historikeren 2013 (4). ISSN 1891-6600.s 14 - 18.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilianus Hell’s call for subscriptions to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum. 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Denmark-Norway, 1761-1769: two missed opportunities?. Venus Transit Conference, Tromsø 2012 2012-06-01 - 2012-06-03 2012.

 • Aspaas, Per Pippin; Kontler, László. Before and after 1773: Central European Jesuits and the politics of the Latin language in the late eighteenth century Habsburg Monarchy. Latin, National Identity and the Language Question in Central Europe 2012-12-12 - 2012-12-14 2012.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Kai A. Olsen og universitetsbiblioteket. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Universitetsbibliotekenes rolle - i dag og i morgen. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell og Johannes Sajnovics. Venusfestivalen i Vardø, foredrag for skoleklasser og befolkning 2012-06-05 - 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Intervju gjort i Vardø under NRK1s direktesending "Venuspassasjen minutt for minutt". 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. The use of Latin and the European Republic of Letters: change and continuity in the 17th and 18th centuries. Qvigstad-forelesning i regi av Academia Borealis 2012-10-02 - 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Ølseminar: Tromsøs ølhistorie. Historikeren 2012 (2-3). ISSN 1891-6600.s 21 - 24.

 • Stén, Johan Carl-Erik; Aspaas, Per Pippin. Venuspassagen: 1700-talet: Venuspassagen från Ishavskusten. Populär astronomi 2012; Volum 13 (2). ISSN 1650-7177.s 36 - 39.

 • Aspaas, Per Pippin. Intervju på morrasendinga til NRK Troms i forbindelse med venuspassasjen. 2012.

 • Dunér, David; Aspaas, Per Pippin; Ilmakunnas, Johanna. Introduction: Cultural Encounters. Sjuttonhundratal 2012. ISSN 1652-4772.s 7 - 11.

 • Aspaas, Per Pippin; Stén, Johan Carl-Erik. Venuspassasjen 1769 - i et nordområdeperspektiv. Naturen 2012; Volum 136 (4). ISSN 0028-0887.s 214 - 222.

 • Aspaas, Per Pippin; Elvebakk, Arve. Hvorfor har vi latinske plantenavn og hva betyr de?. Omvisning med foredrag i Botanisk hage 2012-06-19 - 2012.

 • Aspaas, Per Pippin; Kraggerud, Egil; Hansen, Lars Ivar. Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-8244-065-3.

 • Aspaas, Per Pippin; Stén, Johan Carl-Erik. Planeettajaht Euroopan reunalla. Tähdet ja avaruus 2012 (4). ISSN 0355-9467.s 26 - 29.

 • Aspaas, Per Pippin. Da Venus passerte sola - og Vardø var sentrum i verden. Polarhistorisk frokost 2012-03-22 - 2012-03-22 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. 1700-tallets venuspassasjer i et Nordområdeperspektiv. Medlemsmøte 2012-03-13 - 2012-03-13 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. The Letter as Scientific Instrument: the Correspondence of Astronomers During the Eighteenth Century. Where is the Letter? A Multidisciplinary Conference 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Jesuit-astronomer vid Ishavet. Finska historiedagarna XIII / XIII Suomalaiset Historiapäivät 2012-02-09 - 2012-02-11 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilianus Hell’s unfinished introduction to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum. 2012.

 • Myklebost, Kari Aga; Balsvik, Randi Rønning; Aspaas, Per Pippin. Tromsøs samiske historie. Dagavisen Nordlys 2011.s 66 - 66.

 • Aspaas, Per Pippin. Hugo Grotius, Mare liberum - Det frie hav: En avhandling om retten nederlenderne har til å drive handel i Ostindia. Redigert, oversatt og med noter av Andreas Harald Aure [...], Vidarforlaget, Oslo, 2009. Klassisk Forum 2011 (1). ISSN 0801-3179.s 118 - 124.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: En folkefiende - diktverket i samtid og nåtid. Historikeren 2011 (3). ISSN 1891-6600.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: Kulturarv og flerkulturalitet. Historikeren 2011 (4). ISSN 1891-6600.s 10 - 12.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: Tromsø og det samiske. Historikeren 2011 (2). ISSN 1891-6600.s 12 - 16.

 • Aspaas, Per Pippin. Reiseseminar i Indre Troms - fritt etter hukommelsen. Historikeren 2011 (1). ISSN 1891-6600.s 7 - 10.

 • Aspaas, Per Pippin. Innledning: Språklige strategier. Sjuttonhundratal 2010. ISSN 1652-4772.s 13 - 15.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminarene - en suksessoppskrift fra Tromsø?. Historikeren 2010 (4). ISSN 1891-6600.s 8 - 10.

 • Aspaas, Per Pippin. The Expeditio litteraria ad Polum arcticum of Maximilian Hell and Johannes Sajnovics. Ylitornion seminaarin 2.-4. heinäkuuta 2010 ohjelma 2010-07-02 - 2010-07-04 2010.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell's maps of Norway. 27th Symposium of the International Map Collectors Society 2009-09-10 - 2009.

 • Aspaas, Per Pippin; Stén, Johan Carl-Erik. A. J. Lexell och Upplysningens Europa. Opplysning og vitenskap 2009-11-21 - 2009.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell og Johannes Sajnovics om folkeliv og natur i Øst-Finnmark, anno 1769. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 61 - 72.

 • Aspaas, Per Pippin. Kastner-Masilko, Horst: ‘Franciscus de Paula Triesnecker: Astronom, Mathematiker und Landvermesser aus Mallon bei Kirchberg am Wagram’, edition Weinviertel 2005. Acta Historica Astronomiae 2008; Volum 36. ISSN 1422-8521.s 269 - 273.

 • Aspaas, Per Pippin. Moutchnik, Alexander: ‘Forschung und Lehre im der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts: Der Naturwissenschaftler und Universitätsprofessor Christian Mayer SJ (1719-1783)’, Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg 2006. Acta Historica Astronomiae 2008; Volum 36. ISSN 1422-8521.s 286 - 291.

 • Aspaas, Per Pippin. "From the Expeditio Litteraria of Maximilian Hell (1768-1770) to La Recherche of Paul Gaimard (1838-1840): Northernmost Fennoscandia in the Encyclopædic Tradition of Science". First Annual Conference for the History of Science in Norway 2008-05-20 - 2008-05-22 2008.

 • Aspaas, Per Pippin. Fra Mare Internum til lille Marius: 2000 år med latin som verdensspråk. "Lørdagsuniversitetet" 2007-01-20 - 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Nye doktorgradsprosjekter: Aspaas, Per Pippin. Bulletin (Norsk Selskap for 1700-tallsstudier) 2007; Volum 8/9.s 11 - .

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell og Johannes Sajnovics om folkeliv og natur i Øst-Finnmark, anno 1769. Finnmarks politiske historie gjennom 700 år 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Sajnovics and the Sámi. Tirsdagsseminar i Klassisk Filologi 2007-02-06 - 2007.

 • Hansen, Truls Lynne; Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell's Geomagnetic Observations of 1769 in Norway. The 25th Anniversary of the IMAGE Magnetometer Network 2007-10-08 - 2007-10-10 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Latinens rolle som internasjonalt språk i opplysningstiden, ca. 1600-1800. Historisk mandagsseminar 2007-02-05 - 2007.

 • Roggen, Vibeke; Aspaas, Per Pippin. Latinens norske historie. Morgenbladet 2006; Volum 13.-19. januar. ISSN 0805-3847.s 34 - .

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Errata & Additamenta. Tromsø Geophysical Observatory Reports 2006 (2). ISSN 1504-1174.s doi: http://geo.phys.uit.no/tgor/TGOR2.htm.

 • Aspaas, Per Pippin. "Maximilian Hell's invitation to Norway". Astronomie in Wien 250 Jahre Eröffnung der Universitätssternwarte 2006-09-29 - 2006-10-01 2006.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hells litterære ekspedisjon mot Nordpolen - reiselitteratur eller vitenskapelig avhandling?. Doktorgradskurs/-seminar om reiselitteratur 2005-11-21 - 2005-11-23 2005.

 • Aspaas, Per Pippin. Dødt og kunstig, eller lett og levende? Argumenter for bruk av latin og esperanto i politikk og botanikk, 1880-2004. En postkolonialistisk/nasjonalismeteoretisk undersøkelse. Vitenskapsteoretisk kurs 2005-03-09 - 2005-03-11 2005.

 • Aspaas, Per Pippin. Editing 18th-century Latin: texts from Maximilian Hell's Venus transit expedition. Seminar for doktorgrads-, hovedfag- og masterstudenter i gresk og latin i Norge 2005-10-27 - 2005-10-29 2005.

 • Aspaas, Per Pippin. Astronomen Maximilian Hells berømte reise. Medlemsmøte 2004-03-09 - 2004.

 • Aspaas, Per Pippin. Da verdens øyne ble rettet mot Vardø. Nordlys 2004; Volum 07.06. ISSN 0805-5440.s på den 3. side - .

 • Aspaas, Per Pippin. Ville se Venus i Vardø. 2004.

 • Aspaas, Per Pippin; Voje Johansen, Nils. Astronomen Maximilian Hell : fra Wien til Vardø for å se Venus. Ottar 2004 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 11.

 • Aspaas, Per Pippin; Voje Johansen, Nils. Venus møter sola : 8. juni 2004 i historiens lys. Ottar 2004 (1). ISSN 0030-6703.s 12 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin. Da Venus passerte. Ekskursjon til Vittula 2.-5. september 2004-09-04 - 2004.

 • Aspaas, Per Pippin. Veien fra dagboksmanuskript til trykt tekst : Johannes Sajnovics' latinske reisedagbok fra ekspedisjonen Wien-Vardø 1768-1770 - refleksjoner rundt tekstpresentasjon, oversettelse, kommentering. Seminar for master-, hovedfag- og doktorgradstudenter i gresk og latin i Norge 2004-09-14 - 2004.

 • Skip to main content