Per-Pippin-Aspaas

Flag icon Flag icon

Per Pippin Aspaas

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte. Fagansvarlig for historie, arkeologi, religionsvitenskap, gresk og latin
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Forskningsinteresser

Vitenskaps- og lærdomshistorie, bl.a. astronomiens, geofysikkens, nordlysforskningens, språkvitenskapenes og historiefagets historie

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Biografisjangeren og beslektede sjangre i antikken

Har i senere år særlig arbeidet med vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet

Biografiske data

Født 1973 i Tromsø

Studier i latin, klassisk gresk, idehistorie og antikkens kultur tilknyttet universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo og Århus 1993-2001. Hovedfag i latin, 'Cornelius Nepos - en intellektuell pygmé?' ved Univ. i Oslo våren 2001. Disputerte våren 2012 på avhandlingen Maximilianus Hell (1720-1792) and the eighteenth-century transits of Venus : a study of jesuit science in Nordic and Central European contexts

Underviser i latin grunnfag ved UiT flere semestre perioden 1995-2003. Underviser i latin for biologer ved UiT 2001-2002. NFR-stipendiat ved Institutt for historie, UiT, 2004-2007, på prosjektet 'Maximilian Hell and Johannes Sajnovics, from Vienna to Vardøhus 1768-1770: Two Jesuit scientists exploring the far north'. Vit.ass. ved Tromsø Geofysiske Observatorium høsten 2003 og våren 2008. Gjesteforsker ved Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino vinteren 2007/08. Gjesteforsker med prosjektet 'Henrik Gabriel Porthans kvenbegrep' ved UiT høsten 2008.

Siden mars 2009 universitetsbibliotekar, med fagansvar for historie, arkeologi, gresk og latin - og siden mars 2012 også religionsvitenskap - ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Koordinerte i perioden 2011-2013 arbeidet til de fagansvarlige (fagrefentene) ved UBs Kultur- og samfunnsfagbibliotek. Siden april 2017 leder for faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte ved UBs Seksjon for publikumstjenester.

Redigerer nyhetsbrevet Novellae bibliothecenses (Nytt fra biblioteket) myntet på historikere, arkeologer, religionsvitere og antikkforskere ved Universitetet i Tromsø

Verv

Verneombud ved Kultur- og samfunnsfagbiblioteket, UB Tromsø 2010-2012

Plasstillitsvalgt for Akademikerforbundet ved Universitetsbiblioteket i Tromsø 2012-2013

Sekretær HiFo (Den norske historiske forening) Tromsø 2010-2011

Sekretær Norsk selskap for 1700-tallsstudier 2010-2011; styremedlem 2012-2013; internasjonal (ISECS) delegat 2011-

Medredaktør Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2010-

Norsk representant i management committee for COST ACTION IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 2014-

Munin registreringer

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Aspaas, Per Pippin. Nicolai Krog Bredal Oneiro-Kosmos. Id est mundus in somnio, poëma philosophico-heroicum (Hafniae, 1753): Editio diplomatica, praefatione notisque instructa. Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies 2017; Volum 66. ISSN 0774-2908.s 439 - 452.

 • Aspaas, Per Pippin. Niels Krog Bredals Oneiro-Kosmos (1753): oversatt til norsk, med en innledning og etterskrift. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier 2017; Volum 17 (1). ISSN 1901-6859.s 1 - 12.

 • Aspaas, Per Pippin. Astronomy, latinity, enlightenment: Niels Krog Bredal’s poems commemorating the transits of Venus, 1761 and 1769. Symbolae Osloenses 2016; Volum 90 (1). ISSN 0039-7679.s 205 - 234.s doi: 10.1080/00397679.2016.1235875.

 • Aspaas, Per Pippin. Tidsskrifter for 1700-tallsstudier - quo vadimus?. Sjuttonhundratal 2015; Volum 12. ISSN 1652-4772.s 212 - 229.s doi: 10.7557/4.3532.

 • Kontler, László; Aspaas, Per Pippin. Before and After 1773 : Central European Jesuits, the Politics of Language and Discourses of Identity in the Late Eighteenth Century Habsburg Monarchy Habsburg Monarchy. Brill Academic Publishers 2015; Volum 5 (1) ISBN 9789004300170. ISSN 1877-8550.s 95 - 118.s doi: 10.1163/9789004300873_006.

 • Aspaas, Per Pippin; Posch, Thomas; Müller, Isolde; Bazso, Akos. Astronomische Observatorien der Jesuiten in der „Provincia Austriae” im 18. Jahrhundert. Acta Historica Astronomiae 2014; Volum 52. ISSN 1422-8521.s 89 - 110.

 • Aspaas, Per Pippin; Gaski, Harald. Oassi sámi noaidevuođa birra Kaspar Peucera čállosis Commentarius de praecipuis divinationum generibus (Wittenberg 1560): Teakstakritihkalaš hámis jorgalusain ja kommentáraiguin. (fulltekst) Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s 243 - 258.

 • Aspaas, Per Pippin. The use of Latin and the European Republic of Letters: Change and continuity in the seventeenth and eighteenth centuries. (fulltekst) Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s 281 - 295.

 • Aspaas, Per Pippin. Denmark-Norway, 1761-1769: two missed opportunities?. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 39 - 48.

 • Aspaas, Per Pippin. The Auroral Zone versus the Zone of Learning: A Brief History of Early Modern Theories on the Aurora Borealis. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 113 - 135.

 • Sterken, Christiaan; Aspaas, Per Pippin; Dunér, David; Kontler, László; Neul, Reinhard; Pekonen, Osmo; Posch, Thomas. A Voyage to Vardø - a Scientific account of an unscientific expedition. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 203 - 232.

 • Posch, Thomas; Aspaas, Per Pippin; Bazso, Akos; Müller, Isolde. Austrian-Hungarian astronomical observatories run by the Society of Jesus at the time of the 18th-century Venus transits. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 121 - 130.

 • Stén, Johan Carl-Erik; Aspaas, Per Pippin. Anders Johan Lexell's role in the determination of the solar parallax. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 71 - 82.

 • Sterken, Christiaan; Aspaas, Per Pippin. A synoptic overview of selected key people and key places involved in historical transits of Venus. Journal of Astronomical Data 2013; Volum 19 (1). ISSN 1385-3945.s 3 - 18.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. The Role of the Societas Meteorologica Palatina (1781–1792) in the History of Auroral Research. Acta Borealia 2012; Volum 29 (2). ISSN 0800-3831.s 157 - 176.s doi: 10.1080/08003831.2012.732283.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hellin ja Johannes Sajnovicsin "Expeditio litteraria ad Polum arcticum" ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen synty. 2012 ISBN 9789525712728.s 65 - 86.

 • Aspaas, Per Pippin. Nordiske amatørastronomers bidrag i forbindelse med venuspassasjene 1761 og 1769. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2586-0.s 103 - 127.

 • Aspaas, Per Pippin. Le père Jésuite Maximilien Hell et ses relations avec Lalande. Presses Universitaires de Rennes 2010 ISBN 9782753509917.s 129 - 148.

 • Ryymin, Teemu; Aspaas, Per Pippin. Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009; Volum 7. ISSN 1502-8119.s 45 - 72.

 • Ryymin, Teemu; Aspaas, Per Pippin. Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009; Volum 7. ISSN 1502-8119.s 15 - 44.

 • Aspaas, Per Pippin; Ryymin, Teemu. Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009; Volum 7. ISSN 1502-8119.s 85 - 103.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell's invitation to Norway. (fulltekst) Communications in Asteroseismology 2008; Volum 149. ISSN 1021-2043.s 10 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Geomagnetism by the North Pole, anno 1769: The Magnetic Observations of Maximilian Hell during his Venus Transit Expedition. Centaurus 2007; Volum 49 (2). ISSN 0008-8994.s 138 - 164.s doi: 10.1111/j.1600-0498.2007.00057.x.

 • Aspaas, Per Pippin. "Hele verdens historie i tre bind! Cornelius Nepos' krøniker". Klassisk Forum 2006 (1). ISSN 0801-3179.s 31 - 47.

 • Aspaas, Per Pippin. En verdenshistorie i miniformat: Aulus Gellius XVII,21. Klassisk Forum 2005 (1). ISSN 0801-3179.s 70 - 78.

 • Aspaas, Per Pippin. Fragmenter fra et vennskap? Cornelius Nepos og Marcus Tullius Cicero. Klassisk Forum 2004 (2). ISSN 0801-3179.s 61 - 73.

 • Aspaas, Per Pippin. Cornelius Nepos' Hannibal og kulturrelativismens grenser. Klassisk Forum 2003 (1). ISSN 0801-3179.s 47 - 58.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie. 2014 (33) ISBN 978-82-8244-125-4. ISSN 0809-1668.s 321 - 328.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Travels in the North: A Multidisciplinary Approach to the Long History of Northern Travel Writing. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 113 - 135.

 • Aspaas, Per Pippin; Sterken, Christiaan. Meeting Venus: A Collection of Papers Presented at the Venus Transit Conference Tromsø 2012. 2013 ISBN 9788282440943.

 • Aspaas, Per Pippin. Cornelius Nepos. Store personligheter. Aschehoug & Co 2006 ISBN 978-82-03-18986-9.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Maximilian Hell's geomagnetic observations in Norway 1769. (fulltekst) 2005 (No. 2). ISSN 1504-1174.

 • Aspaas, Per Pippin. Den nordiska 1700-talsforskningens möjligheter och utmaningar (Plenary roundtable). The eighteenth century - past and present (The second Nordic conference in eighteenth-century studies) 2018-10-12 - 2018-10-14 2018.

 • Maxwell, Kate; Løvhaug, Unni Pia; Aspaas, Per Pippin; Johnsen, Magnar Gullikstad; Heimtun, Bente; Nylund, Per helge. Nordlyset hjemme – Nordlysvitenskap og UiT i 100 år. Nordlyset hjemme – Nordlysvitenskap og UiT i 100 år 2018-11-02 - 2018-11-04 2018.

 • Aspaas, Per Pippin. Nytt og fanzy, eller traust og trygt?. Khrono.no 2018. ISSN 1894-8995.

 • Aspaas, Per Pippin. A Gary Larson of the 1750s? Niels Krog Bredal's "Dreamworld". The eighteenth century – past and present (The second Nordic conference in eighteenth-century studies) 2018-10-12 - 2018-10-14 2018.

 • Aspaas, Per Pippin; Moss, Kira. Nordlyset - Et videnskabeligt og kulturhistorisk blik. Foredrag i tilknytning til utstillingen Nordlyset (300 års gengivelse og formidling af nordlysfænomenet og dets rolle i fortællingen om det yderste Nord) 2017-03-27 - 2017.

 • Aspaas, Per Pippin. Scholary works by Lars Ivar Hansen, 1975-2017, A bibliography. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 391 - 397.

 • Aspaas, Per Pippin. [Book review] Simone Dumont, Jean-Claude Pecker (eds.): Jérôme Lalande, Mission à Berlin: Lettres à Jean III Bernoulli et à Elert Bode (Paris 2014) 390 pp.. xviii.ch. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Annales de la Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle. Annali della Società svizzera per lo studio... 2017; Volum 8. ISSN 1664-011X.s 107 - 109.

 • Eide, Øyvind; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp. The correspondence of Just Qvigstad, 1.0 and 2.0 – the ongoing story of a digital edition. UiT Digital Humanities Conference 2017 2017-11-30 - 2017-12-01 2017.

 • Aspaas, Per Pippin. Kolsrudsamlingen - en glemt Nord-Norgehistorie. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Aspaas, Per Pippin. Some recent online publications of early modern letters from Scandinavia. Rethinking the Republic of Letters 2016-06-12 - 2016-06-15 2016.

 • Aspaas, Per Pippin. Mark A. Waddell, Jesuit Science and the End of Nature’s Secrets (Burlington, VT: Ashgate, 2015), 214 pp.. Centaurus 2016; Volum 58 (4). ISSN 0008-8994.s 302 - 304.s doi: 10.1111/1600-0498.12135.

 • Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp. Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online). (fulltekst) (prosjekt) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 4 - 8.

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Aurora Borealis. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 66 - 68.

 • Aspaas, Per Pippin. Transits of Venus. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 419 - 420.

 • Aspaas, Per Pippin. Hell, Maximilian. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 294 - 295.

 • Aspaas, Per Pippin. Sajnovics, Johannes. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 303 - 304.

 • Aspaas, Per Pippin. Rolv Nøtvik Jakobsen: Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2015. 339 s.. Historisk Tidsskrift 2016; Volum 94 (3). ISSN 0018-263X.s 443 - 448.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-07.

 • Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin. How (not) to do textual criticism online: A user’s perspective on selected Nordic digital scholarly editions. Digital Humanities in The Nordic Countries 2016-03-15 - 2016-03-17 2016.

 • Aspaas, Per Pippin. "Rara avis in Ultima Thule": In diem natalem septuagesimum Profestricis Sunnivae des Bouvrie. Vox Latina 2015 (199). ISSN 0172-5300.s 140 - 142.

 • Andreassen, Helene N.; Aspaas, Per Pippin. Take control of your PhD journey! Erfaringer fra et skreddersydd undervisningsopplegg. Nye forskere og Ph.D-Studerende 2015-11-03 - 2015-11-04 2015.

 • Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin. A preliminary survey of Nordic digital scholarly editions. Network Meeting, Lars Levi Laestadius - Making Cultural Heritage Online (prosjekt) 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.

 • Aspaas, Per Pippin. Philip Ford, Jan Bloemendal & Charles Fantazzi (eds.), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, vol. I: Macropaedia and vol. II: Micropaedia (Leiden: Brill, 2014). Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2015; Volum 12.s 257 - 259.

 • Aspaas, Per Pippin. Kristian Nilsson, Baltic-Finns and Scandinavians: Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region, Ugglan – Minervaserien 16 (Lund: Lunds universitet, 2012). 273 s.. Sjuttonhundratal 2014; Volum 11. ISSN 1652-4772.s 127 - 132.s doi: 10.7557/4.3094.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: Værvarslingens historie. Historikeren 2014 (3). ISSN 1891-6600.s 54 - 59.

 • Aspaas, Per Pippin. Synnøve des Bouvries karriere ved Universitetet i Tromsø, 1972-2014: Intervju og bibliografi. (fulltekst) Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s xix - xl.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s ix - xvii.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s viii - xvi.

 • Aspaas, Per Pippin. From Vienna to Vardøhus ... and back again, 1768-1770: Two Jesuit scholars encountering the 'Ur-Hungarians' of the North. Early Modern Seminar on Cultural Encounters 2014-05-21 - 2014.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Foreword. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 7 - 8.

 • Aspaas, Per Pippin. Three Commemorative Plaques on Vardø City Hall. The Eighteenth Century in Practice: Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies 2013-08-28 - 2013-08-31 2013.

 • Dunér, David; Aspaas, Per Pippin; Ilmakunnas, Johanna; Hansen, Søren Peter; Róbertsdóttir, Hrefna. Introduction: Ways of Life. Sjuttonhundratal 2013. ISSN 1652-4772.s 7 - 10.

 • Aspaas, Per Pippin. Då Danmark-Noreg gjorde eit vitskapleg kupp og sende Maximilian Hell til Vardø for å studere Venuspassasjen. Senioruniversitetet i Tromsø 2013-12-06 - 2013.

 • Aspaas, Per Pippin. Nordlysforskningens historie. Historikeren 2013 (4). ISSN 1891-6600.s 14 - 18.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilianus Hell’s call for subscriptions to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum. 2012.

 • Aspaas, Per Pippin; Kontler, László. Before and after 1773: Central European Jesuits and the politics of the Latin language in the late eighteenth century Habsburg Monarchy. Latin, National Identity and the Language Question in Central Europe 2012-12-12 - 2012-12-14 2012.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Kai A. Olsen og universitetsbiblioteket. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Universitetsbibliotekenes rolle - i dag og i morgen. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin. Denmark-Norway, 1761-1769: two missed opportunities?. Venus Transit Conference, Tromsø 2012 2012-06-01 - 2012-06-03 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Intervju på morrasendinga til NRK Troms i forbindelse med venuspassasjen. 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell og Johannes Sajnovics. Venusfestivalen i Vardø, foredrag for skoleklasser og befolkning 2012-06-05 - 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Intervju gjort i Vardø under NRK1s direktesending "Venuspassasjen minutt for minutt". 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. The use of Latin and the European Republic of Letters: change and continuity in the 17th and 18th centuries. Qvigstad-forelesning i regi av Academia Borealis 2012-10-02 - 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Ølseminar: Tromsøs ølhistorie. Historikeren 2012 (2-3). ISSN 1891-6600.s 21 - 24.

 • Dunér, David; Aspaas, Per Pippin; Ilmakunnas, Johanna. Introduction: Cultural Encounters. Sjuttonhundratal 2012. ISSN 1652-4772.s 7 - 11.

 • Aspaas, Per Pippin; Stén, Johan Carl-Erik. Venuspassasjen 1769 - i et nordområdeperspektiv. Naturen 2012; Volum 136 (4). ISSN 0028-0887.s 214 - 222.

 • Aspaas, Per Pippin; Elvebakk, Arve. Hvorfor har vi latinske plantenavn og hva betyr de?. Omvisning med foredrag i Botanisk hage 2012-06-19 - 2012.

 • Aspaas, Per Pippin; Kraggerud, Egil; Hansen, Lars Ivar. Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-8244-065-3.

 • Aspaas, Per Pippin; Stén, Johan Carl-Erik. Planeettajaht Euroopan reunalla. Tähdet ja avaruus 2012 (4). ISSN 0355-9467.s 26 - 29.

 • Stén, Johan Carl-Erik; Aspaas, Per Pippin. Venuspassagen: 1700-talet: Venuspassagen från Ishavskusten. Populär astronomi 2012; Volum 13 (2). ISSN 1650-7177.s 36 - 39.

 • Aspaas, Per Pippin. Da Venus passerte sola - og Vardø var sentrum i verden. Polarhistorisk frokost 2012-03-22 - 2012-03-22 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. 1700-tallets venuspassasjer i et Nordområdeperspektiv. Medlemsmøte 2012-03-13 - 2012-03-13 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. The Letter as Scientific Instrument: the Correspondence of Astronomers During the Eighteenth Century. Where is the Letter? A Multidisciplinary Conference 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Jesuit-astronomer vid Ishavet. Finska historiedagarna XIII / XIII Suomalaiset Historiapäivät 2012-02-09 - 2012-02-11 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilianus Hell’s unfinished introduction to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum. 2012.

 • Aspaas, Per Pippin. Hugo Grotius, Mare liberum - Det frie hav: En avhandling om retten nederlenderne har til å drive handel i Ostindia. Redigert, oversatt og med noter av Andreas Harald Aure [...], Vidarforlaget, Oslo, 2009. Klassisk Forum 2011 (1). ISSN 0801-3179.s 118 - 124.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: En folkefiende - diktverket i samtid og nåtid. Historikeren 2011 (3). ISSN 1891-6600.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: Kulturarv og flerkulturalitet. Historikeren 2011 (4). ISSN 1891-6600.s 10 - 12.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminar: Tromsø og det samiske. Historikeren 2011 (2). ISSN 1891-6600.s 12 - 16.

 • Myklebost, Kari Aga; Balsvik, Randi Rønning; Aspaas, Per Pippin. Tromsøs samiske historie. Dagavisen Nordlys 2011.s 66 - 66.

 • Aspaas, Per Pippin. Reiseseminar i Indre Troms - fritt etter hukommelsen. Historikeren 2011 (1). ISSN 1891-6600.s 7 - 10.

 • Aspaas, Per Pippin. Innledning: Språklige strategier. Sjuttonhundratal 2010. ISSN 1652-4772.s 13 - 15.

 • Aspaas, Per Pippin. Rødvinsseminarene - en suksessoppskrift fra Tromsø?. Historikeren 2010 (4). ISSN 1891-6600.s 8 - 10.

 • Aspaas, Per Pippin. The Expeditio litteraria ad Polum arcticum of Maximilian Hell and Johannes Sajnovics. Ylitornion seminaarin 2.-4. heinäkuuta 2010 ohjelma 2010-07-02 - 2010-07-04 2010.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell's maps of Norway. 27th Symposium of the International Map Collectors Society 2009-09-10 - 2009.

 • Aspaas, Per Pippin; Stén, Johan Carl-Erik. A. J. Lexell och Upplysningens Europa. Opplysning og vitenskap 2009-11-21 - 2009.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell og Johannes Sajnovics om folkeliv og natur i Øst-Finnmark, anno 1769. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 61 - 72.

 • Aspaas, Per Pippin. Kastner-Masilko, Horst: ‘Franciscus de Paula Triesnecker: Astronom, Mathematiker und Landvermesser aus Mallon bei Kirchberg am Wagram’, edition Weinviertel 2005. Acta Historica Astronomiae 2008; Volum 36. ISSN 1422-8521.s 269 - 273.

 • Aspaas, Per Pippin. Moutchnik, Alexander: ‘Forschung und Lehre im der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts: Der Naturwissenschaftler und Universitätsprofessor Christian Mayer SJ (1719-1783)’, Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg 2006. Acta Historica Astronomiae 2008; Volum 36. ISSN 1422-8521.s 286 - 291.

 • Aspaas, Per Pippin. "From the Expeditio Litteraria of Maximilian Hell (1768-1770) to La Recherche of Paul Gaimard (1838-1840): Northernmost Fennoscandia in the Encyclopædic Tradition of Science". First Annual Conference for the History of Science in Norway 2008-05-20 - 2008-05-22 2008.

 • Aspaas, Per Pippin. Fra Mare Internum til lille Marius: 2000 år med latin som verdensspråk. "Lørdagsuniversitetet" 2007-01-20 - 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Nye doktorgradsprosjekter: Aspaas, Per Pippin. Bulletin (Norsk Selskap for 1700-tallsstudier) 2007; Volum 8/9.s 11 - .

 • Hansen, Truls Lynne; Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell's Geomagnetic Observations of 1769 in Norway. The 25th Anniversary of the IMAGE Magnetometer Network 2007-10-08 - 2007-10-10 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hell og Johannes Sajnovics om folkeliv og natur i Øst-Finnmark, anno 1769. Finnmarks politiske historie gjennom 700 år 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Sajnovics and the Sámi. Tirsdagsseminar i Klassisk Filologi 2007-02-06 - 2007.

 • Aspaas, Per Pippin. Latinens rolle som internasjonalt språk i opplysningstiden, ca. 1600-1800. Historisk mandagsseminar 2007-02-05 - 2007.

 • Roggen, Vibeke; Aspaas, Per Pippin. Latinens norske historie. Morgenbladet 2006; Volum 13.-19. januar. ISSN 0805-3847.s 34 - .

 • Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne. Errata & Additamenta. Tromsø Geophysical Observatory Reports 2006 (2). ISSN 1504-1174.s doi: http://geo.phys.uit.no/tgor/TGOR2.htm.

 • Aspaas, Per Pippin. "Maximilian Hell's invitation to Norway". Astronomie in Wien 250 Jahre Eröffnung der Universitätssternwarte 2006-09-29 - 2006-10-01 2006.

 • Aspaas, Per Pippin. Maximilian Hells litterære ekspedisjon mot Nordpolen - reiselitteratur eller vitenskapelig avhandling?. Doktorgradskurs/-seminar om reiselitteratur 2005-11-21 - 2005-11-23 2005.

 • Aspaas, Per Pippin. Editing 18th-century Latin: texts from Maximilian Hell's Venus transit expedition. Seminar for doktorgrads-, hovedfag- og masterstudenter i gresk og latin i Norge 2005-10-27 - 2005-10-29 2005.

 • Aspaas, Per Pippin. Dødt og kunstig, eller lett og levende? Argumenter for bruk av latin og esperanto i politikk og botanikk, 1880-2004. En postkolonialistisk/nasjonalismeteoretisk undersøkelse. Vitenskapsteoretisk kurs 2005-03-09 - 2005-03-11 2005.

 • Aspaas, Per Pippin. Astronomen Maximilian Hells berømte reise. Medlemsmøte 2004-03-09 - 2004.

 • Aspaas, Per Pippin. Da verdens øyne ble rettet mot Vardø. Nordlys 2004; Volum 07.06. ISSN 0805-5440.s på den 3. side - .

 • Aspaas, Per Pippin; Voje Johansen, Nils. Astronomen Maximilian Hell : fra Wien til Vardø for å se Venus. Ottar 2004 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 11.

 • Aspaas, Per Pippin; Voje Johansen, Nils. Venus møter sola : 8. juni 2004 i historiens lys. Ottar 2004 (1). ISSN 0030-6703.s 12 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin. Da Venus passerte. Ekskursjon til Vittula 2.-5. september 2004-09-04 - 2004.

 • Aspaas, Per Pippin. Veien fra dagboksmanuskript til trykt tekst : Johannes Sajnovics' latinske reisedagbok fra ekspedisjonen Wien-Vardø 1768-1770 - refleksjoner rundt tekstpresentasjon, oversettelse, kommentering. Seminar for master-, hovedfag- og doktorgradstudenter i gresk og latin i Norge 2004-09-14 - 2004.

 • Aspaas, Per Pippin. Ville se Venus i Vardø. 2004.