Universitetets 50-årsjubileum

Det er utviklet en egen profil for jubileumsåret. Disse sidene inneholder informasjon om profilen, retningslinjer for bruk, samt lenker til nedlasting av profilelementer og malverk.

En stor takk til Bjørn Hatteng for idé, og til Tove Midtun, Torger Grytå, Ernst Asbjørn Høgtun og Gunn Astrid Eidesen fra Birdfont Design for utvikling.