Skriv ut Lukk vindu


 

Tannpleie - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i tannpleie
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 743

Beskrivelse av studiet

Tannpleieren sin hovedoppgave er å bedre tannhelsen til befolkningen. På tannpleierutdanningen i Tromsø har du mye praksis på klinikk, noe vi mener er viktig for å gi deg de kunnskapene og egenskapene du trenger for å bli en dyktig tannpleier. Vi har egen simuleringsklinikk og studentklinikk.

Gjennom studiet øver du på behandlingsteknikker, først på fantomhoder, deretter på medstudenter, og etterhvert starter en å behandle pasienter under veiledning.

Du lærer å samhandle med pasienter og pårørende om hvordan du skal ivareta pasientens behov for oppfølgning, behandling eller henvising. Tannpleierstudiet har en fin variasjon av teoretisk undervisning i form av seminarer, forelesninger og gruppeundervisning, samt praktiske øvelser på klinikk.

Tannpleiestudiet består av odontologiske og naturvitenskapelige fag, samt samfunnsfag og pedagogikk/psykologi.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TPL-1006 Klinisk tannpleie l - 30 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp. TPL-1004 Biomedisinske basalfag - 10 stp. HMS-0514 Basic course in x-rays for students in dental care and dentistery - 0 stp.
2. sem. (vår) TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid - 10 stp.
3. sem. (høst) HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp. TPL-1010 Klinisk tannpleie II - 20 stp. TPL-1012 Folkehelse I - 10 stp.
4. sem. (vår) TPL-1014 Klinisk tannpleie 3 - 40 stp.
5. sem. (høst) TPL-2024 Bacheloroppgave - 20 stp.
6. sem. (vår) TPL-2016 Klinisk tannpleie IV - 10 stp. TPL-2020 Folkehelse II - 10 stp.

Hva lærer du?

Tannpleieryrket omhandler alt fra tenner og munnhule til kroppen som helhet. Tannhelse og munnhelse påvirker din generelle helse. Det er derfor viktig for en tannpleier å kunne se helheten.

Som student skal du lære om kommunikasjon, sykdomslære, å skille det friske fra det syke og vurdere tiltak. Tannpleieren diagnostiserer sykdom, tannkjøttsykdommer, man underviser pasienter og helsepersonale, man drar ut til barnehager og helsestasjoner og skoler. Man diagnostiserer og behandler karies, rengjør og fjerner tannstein, tar røntgenbilder, setter lokal bedøvelse, og undersøker tenner og munnhule.


Undervisning og eksamen

Pedagogiske arbeidsformer ved studiet vil være problembasert læring, ferdighetstrening og praksisstudier/klinisk praksis. Seminarer, forelesninger, selvstudier og prosjektarbeid inngår også i den pedagogiske arbeidsformen.

Vanlige eksamensformer er skriftlig skoleeksamen, prosjektoppgaver individuelt eller i grupper, muntlig eksamen og praktisk klinisk eksamen med pasient. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsen for det enkelte emnet for nærmere beskrivelse av eksamensform.


Praksis

Praksisstudiene foregår både internt på Universitetstannklinikken ved universitetet, og eksternt, hovedsaklig i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Norge. Til sammen utgjør praksis 32 uker av studiet.

Ekstern praksis utgjør 12 uker og er fordelt med 6 uker på 4. semester og 6 uker på 5. semester.

Intern praksis er fordelt gjennomgående over 3 år og utgjør til sammen ca 20 uker

.


Undervisnings- og eksamensspråk

Hovedsakelig norsk, men noe undervisning vil gis på annet skandinavisk språk eller engelsk.

Utveksling

Det er mulighet for utveksling i form av kortere opphold ved utenlandske tannpleierutdanninger (Norden) i løpet av 3. studieår.

Jobbmuligheter

Tannpleiere er svært ettertraktet både i det private og offentlige markedet. Som tannpleier kan du jobbe i offentlige og private tannklinikker, og i dentale firmaer og sykehus. I tillegg samarbeider man tett med andre helsearbeider, blant annet i skoler, helsestasjoner, eldrehjem og institusjoner for personer med spesielle behov.

Som tannpleier kan du også arbeide innen forskning, undervisning og administrasjon

Videre studier

Med en bachelor i tannpleie fra UiT kan du søke opptak til flere etter- og videreutdanninger i inn- og utland.

UiT tilbyr flere relevante masterprogram innen helsefag:

Du kan også kombinere graden din med en administrativ master: