Illustrasjonsbilde

Arkeologi langs Hålogalandsvegen Årsrapport 2022

År: 2022
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Jernalder, Middelalder, Samisk
Type: Utgravning
Sted: Harstad, Lødingen og Kvæfjord, Nordland, Troms og Finnmark

Les rapporten:        

«Arkeologi langs Hålogalandsvegen» er det største arkeologiske prosjektet noensinne i Nord-Norge. I løpet av tre feltsesonger skal alle kulturminnene som vil bli berørt av den planlagte Hålogalandsvegen undersøkes. Statens Vegvesen er tiltakshaver.

 

Sommeren 2022 var tredje og siste feltsesong, og 9 av i alt 33 lokaliteter ble undersøkt. Majoriteten av lokalitetene var fra steinbrukende tid. Litt nord om Tjeldsundbrua, lå våre to nordligste lokaliteter: Fauskevåg 1 og Fauskevåg 2. Begge er mesolittiske, de ligger like ved hverandre, og har et  ganske ensartet uttrykk. Begge ligger på fine sandflater, men har ingen synlige strukturer. En del funn ble det gjort begge steder, men kanskje mindre enn forventet. Litt lenger sør finner man Årbogen 2. Denne lokaliteten ble oppdaget under undersøkelsen av den nærliggende Årbogen 1, og Statens Vegvesen stilte med midler for at også denne kunne undersøkes. Årbogen 2 er en mesolittisk lokalitet, der uthenting av kvartsitt synes å ha vært det sentrale. I Lødingen kommune ligger årets siste mesolittiske lokalitet; Strand 1. Her ble det ikke påvist noen strukturer, og det var lite funn. Antagelig har stedet vært brukt for et kort stopp. Ikke langt unna ligger Båtvikmyra. Her var det to tufter, antagelig fra yngre steinalder. Materialet var begrenset, men til gjengjeld var gjenstandene forseggjorte skiferredskaper. Den største lokaliteten 2022 var Djupfest 1, fra yngre steinalder. Her var det flere tufter med tydelige konstruksjonsdetaljer, aktivitetsområder og mange flotte funn. Det var et høyt antall skiferkniver, noen skiferspisser og en hel del fiskesøkker. Stedet må ha hatt en sterk marin tilknytning. På Storhaugen var det også flere tufter, med en enda tydeligere høydemessig fordeling. Disse er også fra yngre steinalder, men med et begrenset funnmateriale. De to yngste lokalitetene var Kåringskrysset og Våtvoll. Kåringskrysset ble påbegynt i 2021, men ble fortsatt og avsluttet i 2022. Dette er en samisk boplass med ulike typer tufter rundt et tun. Våtvoll var årets eneste lokalitet i Gullesfjorden, og var også et kort prosjekt. Her er det en heller med samisk bruk. Det ble ikke gjort noen funn, men det var tydelige trekullag under overhenget.