Illustrasjonsbilde

Arkeologiske rapporter

Rapporter fra arkeologiske utgravninger utført av Norges arktiske universitetsmuseumArkeologi langs Hålogalandsvegen Årsrapport 2022

Utgravning – Harstad, Lødingen og Kvæfjord kommune (2022)

Overvåking av graving i gårdshaugen i Kilbotn, Harstad k.

Overvåking – Harstad kommune (2022)

Kokegropfeltet på Sand

Utgravning – Tjeldsund kommune (2021)

Graving i gårdshaug ID28811, Voktor, Kvæfjord kommune

Overvåking – Kvæfjord kommune (2020)

Røkenes gård. Arkeologisk overvåking

Overvåking – Harstad kommune (2020)

Stornaust og båtverksted fra vikingtid og middelalder

Utgravning – Harstad kommune (2019, 2020)

Overvåking av sjakting i gårdshaug Huseby Øvre

Overvåking – Kvæfjord kommune (2019)

Tollevika, Alta. Gjenlegging av gressbakkentuft

Annet – Alta kommune (2019)

Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug

Utgravning – Bodø kommune (2018)

Urgrav id. 8806 i Vindsletlia

Utgravning – Fauske kommune (2018)

Urgrav id. 8806 i Vindsletlia, Fauske k,

Utgravning – Fauske kommune (2018)

Kokegropfelt i Mørkvedbukta, Bodø k.

Utgravning – Bodø kommune (2017)

Sikring av urgrav i Mørsvikbotn, Sørfold k.

Utgravning – Sørfold kommune (2017)

Vuolmasjohka i Porsanger - undersøkelse av tidligmesolittisk

Utgravning – Porsanger kommune (2017)

Overvåking av gravearbeid i gårdshaug, Varmedal i Harstad

Overvåking – Harstad kommune (2016)

Arkeologisk utgravning i gårdshaug, Vik, Saltdal k.

Utgravning – Saltdal kommune (2015)

Bergkunst på Gamnes. Avklaring av omfang

Utgravning, Annet – Sør-Varanger kommune (2015)

Sikring av gårdshaugprofil i Breivik, Hasvik k.

Annet – Hasvik kommune (2015)

Årnes, Harstad k. Overvåking av sjakting i gårdshaug

Overvåking – Harstad kommune (2015)

Sikring av flatmarksgrav og funn på Vågøynes, Bodø k.

Utgravning – Bodø kommune (2014, 2015)

Fenes, Grytøya. Arkeologisk overvåking

Overvåking – Harstad kommune (2014)

Kvanndalen, Bjerkvik

Utgravning – Narvik kommune (2014)

Den nordligste bronsealderen i Norden?

Annet – Tromsø kommune (2013)

Neslia. Arkeologiske undersøkelser

Utgravning – Bardu kommune (2013)

kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013

Utgravning – Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kvalsund kommune (2013)

kV420 Ofoten-Balsfjord, arkeologiske undersøkelser 2013

Utgravning – Narvik, Målselv kommune (2013)

Chertbruddet i Melsvik

Utgravning – Alta kommune (2012, 2013)

Kokegrop. Storvikeidet, Alta kommune

Utgravning – Alta kommune (2012)

Skjerstad. Rapport fra arkeologisk overvåking

Overvåking – Bodø kommune (2012)

Røsnes. Arkeologiske undersøkelser

Utgravning – Bø kommune (2011)

Grunnfarnes 2008

Utgravning – Torsken kommune (2008)

Utgravning av gårdshaug på Utakleiv, Vestvågøy kommune

Utgravning – Vestvågøy kommune (2008)