Illustrasjonsbilde

Njárgajávri/Hyggevann. Arkeologisk dokumentasjon av fangstanlegg i Hammerfest kommune

År: 2022
Periode: Jernalder, Middelalder, Nyere tid, Samisk
Type: Utgravning
Sted: Hammerfest, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Høsten 2022 undersøkte og dokumenterte arkeologer fra Norges arktiske universitetsmuseum to skyteskjul/bogasteller i et fangstanlegg ved Njárgajávri/Hyggevannet øst for Hammerfest i Finnmark. Steinmurene ble rensket fram og plukket fra hverandre, og området i skyteskjulet og et mindre område utenfor steinmurene ble gravd ut for hånd. Målet var å finne arkeologisk materiale som kan si noe om når fangstanlegget ble etablert, hvilken periode eller perioder det var i bruk, konstruksjon og relasjon til landskap og aktivitet i og utenfor skyteskjulene.

Det ble ikke funnet gjenstander eller egnet prøvemateriale i og ved strukturene, men murene og utgravingsfeltet ble dokumentert med fotogrammetri, totalstasjon og feltfoto.

Fangstanlegget med ledegjerde, andre skyteskjul og landskapet rundt ble dokumentert med drone/fotogrammetri og ble analysert og sammenlignet med det nærliggende fangstanlegget på Fállevággi.