Illustrasjonsbilde

To røyser på Hernes Søndre, Bodø. Arkeologisk undersøkelse ved Bodø Lufthavn

År: 2021
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

I forbindelse med reguleringsplan for Bodø Lufthavn undersøkte Universitetsmuseet i 2021 to antatte gravrøyser. Det ble ikke påvist gjenstander, beinrester eller konstruksjonsdetaljer som kan henvise til at røysene har inngått i gravlegginger. Trekull fra den ene røysa ble datert til romertid, 233 – 290 e.v.t. Røysene tolkes som rydningsrøyser, som har blitt etablert i løpet eller i ettertid av jordbruksaktivitet som involverte svedjebrenning.