Illustrasjonsbilde

Kokegropfeltet på Sand

År: 2021
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Tjeldsund, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Utgravning av en lokalitet på Sand på nordsiden av Tjeldøya i 2021, hvor ca. 1290 m² ble ma-skinelt flateavdekket og undersøkt. Det ble påvist 18 kokegroper, en nedgravning og to lag av ukjent funksjon. Lokaliteten blir tolket som ett kokegropfelt, hvor av 10 av kokegropene ble snittet og dokumentert. Også én nedgravning og to lag ble undersøkt. Kokegropfeltet er da-tert til førromersk jernalder. Undersøkelsen kan vise til dannelsen av ett maktsenter på Sand i denne perioden samt den yngre kokegropen kan vise til kontinuitet.