Illustrasjonsbilde

Gjerdneset, Harstad k. Arkeologisk overvåking i gårdshaug id. 9349

År: 2022
Periode: Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Arbeidet med å skifte ut en strømstolpe i gårdshaugen Id. 9349-1 ble den 27.6.22 overvåket av arkeolog fra Norges arktiske universitetsmuseum. Usikkerhet fra tiltakshaver om grunn-forhold o.l. innebar at sikringstiltak som fordret inngrep i masser som ikke allerede var omro-tet ikke kunne utelukkes. Dette viste seg ikke å være nødvendig, ettersom den nye stolpen kunne plasseres i samme hull som den gamle, og sikres på samme sted. Det kunne fastslås at tiltaket ikke berørte gårdshaugens intakte områder, og neppe medførte inngrep som forstyr-ret annet enn moderne dyrkingslag.