Illustrasjonsbilde

Gravfunn på Hov gård. Sikringsundersøkelse av grav fra merovingertid på Gimsøya, Vågan kommune

År: 2020
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Vågan, Nordland

Les rapporten:    

I forbindelse med registrering på Hov gård på Gimsøya i Lofoten høsten 2020 kom det fram skjelettdeler fra et menneskes underkropp. Ved Universitetsmuseets utgravning seinere samme år ble det dokumentert en godt bevart og tilnærmet uforstyrret halv grav, som omfattet overkroppen. Den døde har vært plassert liggende på siden med overkropp og ansiktet vendt delvis oppover og beina trukket opp. Kroppen var tildekket av et tynt lag trevirke eller en matte av neverflak. Grava tilhørte en mann som døde da han var mellom 25 og 34 år. Dødsårsaken er ukjent. Han har hatt et brudd i nedre del av ryggen, som kan ha gitt en del smerter. Kostholdet var sterkt innrettet mot maritime ressurser, og har trolig omfattet sjøpattedyr som sel. Gravgodset inneholdt en øks, to kniver, en kam, ildflint og en mulig holk/fal fra spyd. Grava er datert til merovingertid og første halvdel av 700-tallet, primært ut fra typologiske trekk ved gjenstandsmaterialet. Det antas at mannen i grava tilhørte den ledende familien på gården og derigjennom det øvre samfunnslaget på Gimsøya. Han har trolig nytt en relativt høy status lokalt, men samtidig er det lite som tyder på at han inngikk i det øvre regionale aristokratiet.