Illustrasjonsbilde

Gravfunn under bolighus på Seivåg i Bodø kommune. Sikringsundersøkelse av grav fra yngre jernalder

År: 2020
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Utgravningen av gravkontekst på Kjellerhaugen gnr./bnr. 80/7 i Selvåg, Bodø kommune 26.-30.5.2020 kom i stand som følge av at grunneiere meldte om funn gjort under husgulv under renoveringsarbeid til Nordland fylkeskommune.

Stedet viste seg å være forstyrret, trolig også før huset ble bygget i 1914. Skjelett og funn bar for det meste sterkt preg av dette. Til tross for dette ble det påvist funn som tyder på at utgravingen berørte rester av minst to graver, datert merovingertid – tidlig vikingtid.

Funnmaterialet som var tilstrekkelig bevart til identifikasjon inkluderer blant annet øks, steikepanne, linhekler/ullkammer og hvalbeinsplate. Tatt i betraktning begrenset utgravningsareal og gravkontekstenes tilstand virker individer begravd på stedet å ha fått med seg rikt og variert gravgods.

På denne bakgrunnen foreslås det at nærområdet til gravkontekstene trolig rommet en eller flere samtidige bosteder/gårder der avdøde beboere over tid har blitt begravet på Kjellerhaugen. Funnmaterialets karakter tyder på at stedet og beboerne har hatt en relativt høy status i samfunnet, og trolig hadde viktige roller i nettverk av lokale senter underlagt regionens viktigste sentralsted; Bodøgård; som etablerte og befestet sin status i samme tidsperiode som gravkontekstene utgravd i Seivåg 2020 skriver seg fra.