Illustrasjonsbilde

Sålding av løsmasser fra Kjellerhaugen, Seivåg, Bodø k.

År: 2020
Periode: Jernalder
Type: Annet
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Prosjektet omfattet sålding av masser som lå over den forstyrra grava på Kjellerhaugen, samt sålding av masser fra grøfteoppkast i forbindelse med graving av ny vannlinjetrasé til våningshuset.

Det ble funnet flere beinfragmenter og gjenstander, men ingen av beinene stammet fra menneske og gjenstandene var moderne.