Illustrasjonsbilde

Lofotmuseet, Kabelvåg, Vågan k. Overvåking maskinell grøfting mai 2021

År: 2021
Periode: Middelalder, Nyere tid
Type: Overvåking
Sted: Vågan, Nordland

Les rapporten:    

Arkeologisk overvåking ble utført av UM-Norges arktiske universitetsmuseum i perioden 10.-12 mai 2021. Overvåkingen fant sted på Lofotmuseets utearealer i ved, og i nærheten av væreiergårdens bygninger og gårdsplass der grøfting i forbindelse med anleggelse av nytt springelanlegg var planlagt.

Tidligere registrerte kulturlag nær væreiergården ned til en drøy meters dybde ble inspisert, men konklusjonen er at dette så vel som en utvidelse av samme kulturlag lenger øst ikke er automatisk fredet. Alle observerte gjenstander er etterreformatorisk, trolig yngre enn 1700-tallet, og tilhører mest sannsynlig den kjente historiske bebyggelsen på stedet. Kabel- og rørtraseer og andre markinngrep har i tillegg forstyrret de observerte kulturlagene kraftig.

Den øvrige grøftingen berørte de øvre 60 – 80 cm av jordsmonnet uten funn, anlegg eller kulturlag som indikerer aktivitet i førreformatorisk tid. Alle observasjoner tilsier at massene i tilsvarende dybde rundt Lofotmuseets Væreiergård og tilknyttede bygninger har lite potensiale for å romme faste automatisk fredete kulturminner. Fysiske rammer for gravearbeidet ga ikke rom for å søke slike aktivitetsspor dypere i undergrunnen, og eventuell forekomst av dette i undersøkelsesområdet 2021 er fortsatt en mulighet som ikke avvises.