Illustrasjonsbilde

Stornaust og båtverksted fra middelalder. Forskningsutgravning i 2021 på Nergården, Bjarkøy, Harstad k.

År: 2021
Periode: Middelalder
Type: Utgravning
Sted: Harstad, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

En begrenset forskningsutgravning ble utført på Nergården, Bjarkøy av UM og TFFK i tre feltperioder (2019-21) i tillegg til en georadarundersøkelse gjennomført av NIKU i 2021. Utgravningsresultatene er sammenflettet med NIKUs resultater i tolkning av konstruksjoner og sammenhengen mellom to nausttufter (tuft 1 og 2). Tuft 1 har utvendig mål på ca. 31-33 m x 15-17 m og et gulvareale på ca. 28-29 x 5,5 m. Veggvollene er inntil 6,5 m brede og 1 m høy. Naustkronologien består av to hovedbruksfaser som omfatter et vikingtidsnaust datert til 800-900-tallet med takbærende doble stolperekker i veggrøft langs innsiden av langvollene. Naustbredden ble utvidet i første halvdel av 1000-tallet til en treskipet struktur med en ny rekke av takkbærende stolper på steinfundamentering langs toppen av veggvollen og en yttervegg av stolper (med stedvise doble stolpehull) i en grøft ca. 3,5 m utenfor den opprinnelige takbærende stolperekka. Fortsatt bruk av naustet i høymiddelalderen er bekreftet av flere dateringer fra den vestre veggvollen.

Graving i tuft 2 langs vestsiden av tuft 1 påviste konsentrert trekull, båtsaumdeler og flere verktøy i en steinpakning tolket som et åpent båtverkstedsområde på ca. 5 x 5 m med en bruksperiode karbondatert til 1020-1165 e.Kr. Utgravningen i båtverkstedsområdet avdekket en rekke av fire stolpehull med bevarte furustolper som ble oppført i perioden 1210-1265 e.Kr. Georadardataene har bekreftet at stolpene tilhørte en takbærende stolperekke knyttet til en veggrøft med en stolpehullsrekke avdekket lenger øst tett inntil veggvollen i tuft 1. Dette er tolket som yttervegg i en treskipet naustbygning fra høymiddelalderen med en tilsvarende stolperekke ca. 2,5 m vest for den vestre takbærende stolperekka i tufta kartlagt av georadar. Tuft 2 stornaustet har ytre mål på ca. 29-30 m x 14-15 m med ca. 9 m gulvbredde ved åpningen og 7 m ved bakgavlen og en indre lengde på 22 m. Avstanden mellom den indre takbærende stolperekka og yttervegg er ca. 1,5-2,5 m i vest og ca. 3 m i øst. Sentralt i tufta er det påvist en kjølrenne som løper midt over gulvet i bygningens lengderetning. Kjølrenna er karbondatert til 1224-1271 e.Kr. Mengden med båtsaumdeler på gulvet, som er særlig tett i nærheten av kjølrenna, viser at tuft 2-naustet også ble brukt som båtverksted. En karbondatering på 1355-1394 e.Kr. ved et stolpehull kan markere slutten av bruksfasen for tuft 2, stornaustet.