Illustrasjonsbilde

Stornaust og båtverksted fra vikingtid og middelalder

År: 2019, 2020
Periode: Jernalder, Middelalder
Type: Utgravning
Sted: Harstad, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

I 2019 ble det satt i gang et forskningsbasert samarbeidprosjekt mellom UM og TFFK på lokalitet ID 38824 som består av en nausttuft med innvendig mål på ca. 29 x 5,5 m og en tuft (tuft 2) med estimert mål på 26 x 11 m som ligger tett inntil hverandre på Nergård, Bjarkøy. Det ble gravd en 10 x 0,5 m sjakt på tvers av nausttufta mellom veggvollene og to mindre sjakter på gulva i tuft 2. Forskningsutgravingen ble i 2020 utvidet i både vestre naustveggvoll og tuft 2.

Det ble bekreftet at naustveggvollen hadde et maksimum bredde på 6,5 m og en høyde på minst 70 cm i midten. En sjakt ble gravd mellom nausttufta og tuft 2 for å dokumentere sammenheng mellom strukturene. En steinkonstruksjon på toppen av vestre naustveggvoll datert til 1022-1048 e.Kr. er tolket som stolpefundament i en vegg som erstattet bruk av veggrøfta i det opprinnelige vikingtidsnaustet. Fyllmasse i en forsenkning med et stolpehull på ytternaustveggen ble datert til 1081-1152 e.Kr. Dette er tolket som en lettvegg uten grøft i den opprinnelige tuft 2-strukturen som ble bygd i samme periode som den nye naustveggen. En ny takbærende vegg med en stolperekke i veggrøft 70 cm innover i tuft 2 erstattet lettveggen. Selv om fyllmasse i veggrøfta ble datert til 1170-1222 e.Kr., er det sannsynlig at veggen ble satt opp i begynnelsen av 1100-tallet.


En hovedbruksfase i tidlig middelalder for tuft 2 som verksted er bekreftet av flere dateringer. Bunnen av yttergulvet på innsiden av veggrøfta ble datert til 1080-1154 e.Kr. Verkstedsaktivitet fra gropa datert til 1025-1150 e.Kr. i 2019 er samtidig som en datering 1040-1165 e.Kr. fra steinpakningen rundt gropa med en tett båtsaumkonsentrasjon utgravd i 2020. Det siste fasen i verkstedområdet omfatter gjenbruk av gropa fra tidlig middelalder til en nedgravd furustokk i høymiddelalder med bark datert til 1210-1265 e.Kr. Selv om nedgravning av stokken er seinere enn hovedbruksfasen på verkstedområdet, kan det gjenspeile brukskontinuitet. Stokken overlapper med datering fra fyllmasse i veggrøfta og viser at tuft 2 hadde en kraftig takbærende vegg på dette tidspunktet.

Utgravningsresultatene bekrefter at tuft 2-strukturen ble bygd tett inntil stornaustet og at utvikling av de to strukturene var samordnet. Lettveggen til tuft 2 ble bygd oppå naustveggvollen og veggrøfta ligger tett inntil bunnen av helning som markere ytterkanten av naustveggvollen. Bruksfasen fra høymiddelalder i tuft 2 er også knyttet til siste fase i naustbruk. Den tette sammenhengen mellom naustet og tuft 2 støtter tolkning av tuft 2 som et verksted for båtrelatert aktivitet.