Illustrasjonsbilde

En kremasjonsgrav fra eldre jernalder. Undersøkelse av gravrøys i Sandvika, Tromsø k.

År: 2019
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

På grunn av gjentatte forstyrrelser bevilget Riksantikvaren i 2019 midler til sikringsundersø-kelse av en gravrøys i Sandvika. Røysa var omtrent 50 cm høy, og hadde en ytre diameter på 2,3-2,6 meter. Den var bygget av steinblokker og mindre steiner hentet fra nærområdet, og av rullesteiner som trolig ble hentet i fjæra nord for grava. Sentralt i røysa framkom et 1,2x0,5 meter stort fyllskifte, med finkornet sand, brente bein og litt trekull. Kremasjonsmassene var deponert i en fordypning i berget, under røysas senter. Trekull og brente bein daterer kre-masjonen til 384-204 f.Kr, førromersk jernalder. Beina tilhørte en voksen person, som ble kremert et annet sted enn der røysa ble anlagt. Den døde ble kremert mens skjelettet fortsatt var dekket av muskler og vev. Etter kremasjonen ble de brente beina omhyggelig renset fra bålmørja, og knust til enhetlig størrelse. Et lite utvalg av beina ble deponert bergknausen, og til slutt dekket av en røys. Etter endt undersøkelse ble røysa restaurert.