Illustrasjonsbilde

Kokegrop. Storvikeidet, Alta kommune

År: 2012
Periode: Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Alta, Finnmark

Les rapporten:    

Lokaliteten ved Storvikeidet ligger på ca. 72 meter over havet med godt utsyn utover Storvika i Altafjorden. Lokaliteten ble registrert i 2009 av Sametinget, og senere kontrollregistrert i 2011. Overflateregistreringene tolket kulturminnet som en fangstgrop med diameter på 3 meter og dybde ca. 0,5 meter. Rundt gropen ble det målt en liten voll på ca. 0,5 meter. Ved den arkeologiske undersøkelsen viste det seg at lokaliteten var en nedgravd kokegrop.
Lokaliteten ble ikke totalgravd og det ble valgt å bokssnitte gropen. Selve snittet ble lagt i retning sør-nord, og lengden på snittet omfattet begge vollene i kokegropen. På denne måten sikret man å få en total profil av kokegropen og de tilhørende vollene. Ut i fra bokssnittet ble det gravd frem en sjakt på 1x6 meter. Denne ble definert som sjakt A.
Det ble også åpnet et mindre område vest for sjakt A (sjakt B). Dette ble gjort for å få en bedre oversikt over veggvollene og den generelle konstruksjonen av kokegropen. Sjakt B ble gravd for å få frem kokegropen og vollens planmessige framtoning. Sjakt B måles til 1x2,60 meter og ligger parallelt med sjakt A. Lokaliteten ble dokumentert i plan samt i profil, og det ble tatt ut trekullprøve fra selve kokegropen. Denne ga en datering til 170BC-0 (to sigma, Beta-340652).