Illustrasjonsbilde

Neslia. Arkeologiske undersøkelser

År: 2013
Periode: Nyere tid
Type: Utgravning
Sted: Bardu, Troms

Les rapporten:    

I forbindelse med forsvarets ønske om å undersøke flere av de registrerte tuftene ved lokalitet med id 120446 (i kulturminnedatabasen Askeladden) i Neslia, Setermoen skytefelt, Bardu kommune, Troms fylke, ble det sommeren 2013 foretatt en utgravning på stedet i regi av Tromsø museum. Av tilsammen 11 strukturer på vestsiden av vegen ble fire valgt ut for undersøkelse i tidsperioden 17.06 til 05.07.13.Tre av disse ble tre totalgravd, mens den siste ble gravd 50%. Formålet med utgravningene var å kunne si noe om tuftenes funksjon og tidsperiode for bruk. Det var fra før gjennomført arkeologiske undersøkelser av noen av tuftene i 1979 uten at det ga noen klare svar. På grunn av mangel på funn ble det i likhet med de eldre undersøkelsene vanskelig å si noe klart om tuftenes funksjon. Håpet er allikevel at dateringer tatt fra tuftene skal kunne si noe om datering for tuftenes bruk og dermed også kan antyde noe om deres funksjon.