Illustrasjonsbilde

Skjerstad. Rapport fra arkeologisk overvåking

År: 2012
Periode: Middelalder, Nyere tid
Type: Overvåking
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Overvåkingen førte til funn av en kvernstein og en tidligere forstyrret hellelagt struktur. Fra strukturen ble det tatt en kullprøve til C14-datering, og samlet inn et dyrebein. Kullprøven ble ikke sendt inn til datering. I vest-sørvest finnes tre kulturlag, hvorpå lag 2 og 3 var funnbærende. I øst finnes det rester av et kulturlag som ligger direkte oppå steril jord, trolig tilsvarer dette lag 1 i vest-sørvest. I sørøst fantes et lag store jordfaste steiner. Trolig er deler av dette steinlaget forstyrret ved husbyggingen, og har blitt brukt som fundamentering til trappa i øst. Samlet sett kan det sies at store deler av området som ble gravd vekk, allerede var forstyrret av tidligere husbygging. På grunn av forholdene vinterstid ble det mange forsinkelser og vansker med dokumentasjon. På grunn av sikkerhetshensyn kunne det ikke dokumenteres profil i grøft S og Ø.