Illustrasjonsbilde

Skamdalen, Narvik. Arkeologiske undersøkelser av to teltboplasser

År: 2014
Periode: Samisk
Type: Utgravning
Sted: Narvik, Nordland

I forbindelse med Statnetts konsesjonssøknad vedrørende utbygging av ny 420 kV-linje, et prosjekt som strekker seg fra Hammerfest til Ofoten, ble to samiske árran arkeologisk undersøkt ved Myrmoen i Skamdalen, Narvik kommune (id 172858, 172859). Det ble åpnet 16m2 (id 172858) og 20m2 (id 172859), til sammen 36m2. Det ble avdekket to ulike ildsteder, ett kvadratisk og ett var usymmetrisk sirkulær. Det ble kun funnet gjenstandsmateriale i id 172858, og bestod av et bryne og moderne plast.  Et av ildstedene ble datert til nyere tid, mens det andre fikk en datering til merovingertid. Den eldre dateringen kan imidlertid muligens relateres til at gammel furuved har blitt anvendt i ildstedet, og tidfester ikke nødvendigvis aktiviteten på teltbpolassen.