Illustrasjonsbilde

Kvanndalen, Bjerkvik

År: 2014
Periode: Samisk
Type: Utgravning
Sted: Narvik, Nordland

Les rapporten:    

I forbindelse med ny kraftlinjetrase for kV420 mellom Ofoten og Balsfjord ble det utført arkeologisk undersøkelse i Kvanndalen. Undersøkelsen tok sikte på å grave ut og dokumentere en mulig rydningsrøys (ID 171297-3), en gammetuft (ID 171297-2) og en hustuft (ID 171297-1). Strukturene er satt i sammenheng med markasamisk bosetting, som tidligere var etablert i dalen. Undersøkelsen avdekket et mindre antall kulturminner enn tidligere registrert, og to av tre kulturminner ble avskrevet som naturlige elementer.