Illustrasjonsbilde

Fenes, Grytøya. Arkeologisk overvåking

År: 2014
Periode: Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad, Troms

Les rapporten:    

Den arkeologiske overvåkningen ved Fenes tok for seg graving av fundament for nybygg, drenering rundt våningshuset og graving av grøft for nytt avløp til septiktank. Overvåkningen tok sikte på å dokumentere funn, strukturer samt profiler og det ble tatt ut trekull- og makrofossilprøver fra samtlige dokumenterte profiler. Dateringsprøver ble sendt inn til datering, ikke makrofossilprøver. Dateringsresultatene ligger i tidsrommet Cal AD 1025-1050 til Cal AD 1555 -1630.