Illustrasjonsbilde

Sikring av gårdshaugprofil i Breivik, Hasvik k.

År: 2015
Periode: Middelalder, Nyere tid
Type: Annet
Sted: Hasvik, Finnmark

Les rapporten:    

Gårdshaugen i Breivik har vært utsatt for inngrep der det har blitt tatt ut masser fra profilen. Den er merket opp som et automatisk fredet kulturminne og uttakene har opphørt, men profilen er utsatt for utrasing og erosjon da den ligger åpen og kulturlagene er eksponert. Det ble i 2015 satt i gang en sikring av denne i form av dokumentasjon, uttak av prøver og tildekking.