Illustrasjonsbilde

Bergkunst på Gamnes. Avklaring av omfang

År: 2015
Periode: Yngre steinalder
Type: Utgravning, Annet
Sted: Sør-Varanger, Finnmark

Les rapporten:    

Etter funn av nytt bergkunstfelt på Gamnes i august 2015 ble Tromsø Museum bedt av Riksantikvaren om å avklare omfanget av lokalitet id 214096 nærmere. Prosjektet fokuserte på å avgrense omfanget av det kjente bergkunstfeltet, undersøke potensialet for ytterligere bergkunst i området, samt undersøke om det fantes spor etter øvrig forhistorisk aktivitet i tilknytning til bergkunsten. Arbeidet ble gjennomført i løpet av 9 arbeidsdager i slutten av oktober 2015.

 

Etter endt undersøkelse var det ikke påvist aktivitetsspor eller ytterligere bergkunst utover den allerede kjente lokaliteten. De mest lovende bergflatene, som ligger direkte nord og nordvest for lokaliteten, ble sprayet med sprit for å fjerne lavvekst. Effekt av dette forventes oppnådd tidligst våren 2016, og en endelig undersøkelse for ytterligere bergkunst på disse flatene kan ikke gjøres før da. Potensialet for ytterligere bergkunst ansees imidlertid for lavt.

Bergflata med bergkunst ble rengjort, sprayet med sprit og fotogrammetrisk dokumentert. Bergkunstflata måler 15 meter i lengde, og er inntil 4,5 meter høy. Det ble påvist 48 figurer, 38 sikre og 10 usikre/fragmentariske. Det totale antallet kan imidlertid ikke fastsettes før bergflata undersøkes og dokumenteres etter at laven er fjernet.