Illustrasjonsbilde

Arkeologisk utgravning i gårdshaug, Vik, Saltdal k.

År: 2015
Periode: Middelalder
Type: Utgravning
Sted: Saltdal, Nordland

Les rapporten:    

I Juni 2015 ble det gjort en undersøkelse i gårdshaugen id. 8009 i Vik. Utgravningen gav en bunndatering til overgangen mellom vikingtid og tidlig middelalder, som tidspunktet der gården trolig ble anlagt. Det ble også identifisert tykke kulturlag datert til middelalder. Av funn kan det nevnes en trelagskam i bein med kobbernagler, skår til klebersteinskar og bakstehellefragmenter.