Illustrasjonsbilde

Årnes, Harstad k. Overvåking av sjakting i gårdshaug

År: 2015
Periode: Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad, Troms

Les rapporten:    

Den arkeologiske overvåkningen på Årnes var i forbindelse med at kommunene skulle legge nye vannledninger. Det ble gravd en sjakt langs gang og sykkelstien rundt gården og en mindre sjakt inn til boligene. Overvåkningens formål var å dokumentere profiler og rester etter kulturlag og strukturer i sjaktene, samt ta ut prøver for datering. Gårdshaugen ble gjenfunnet i sjaktene og kan dateres tilbake til tidlig middelalder.