Illustrasjonsbilde

Undersøkelse av to urgraver ved grustak i Paddeby, Vadsø k.

År: 2016
Periode: Samisk
Type: Utgravning
Sted: Vadsø, Finnmark

Les rapporten:    

En lokalitet med to urgraver ble undersøkt i Paddeby, Vadsø k. i juli 2016. Bakgrunnen var at lokaliteten var ansett som svært utsatt for skade som følge av anleggsvirksomhet og grustaking. Formålet med undersøkelsen var å dokumentere gravene før informasjon eventuelt ville gå tapt.

 

Grav 1 har etter all sannsynlighet vært åpnet tidligere. Det ble ikke funnet spor etter den døde, gjenstander, bein eller annet materiale som kunne belyse gravskikk og alder.

Grav 2 bestod av en stor flat stein som ikke lot seg løfte ved hjelp av håndmakt. Det var derfor ikke mulig å foreta videre undersøkelser i denne mulige gravstrukturen.