Illustrasjonsbilde

Overvåking av gravearbeid i gårdshaug, Varmedal i Harstad

År: 2016
Periode: Jernalder, Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Harstad,

Les rapporten:    

Den arkeologiske overvåkingen ved Varmedal gnr. 101/13 tok for seg anlegning av drenering rundt våningshuset og graving av avløpgrøft til drenering. Tiltaket kom i konflikt med gårdshaugen
id. 38805. Overvåkingen tok til sikte å dokumentere profiler og eventuelle strukturer, samt samle inn funn og prøver til datering. Under gravinga ble det observert flere kulturlag og
konsentrasjoner av trekull i grøftene rundt huset. 2 trekullprøver ble sendt inn til BETA analytic, USA, og gav datering henholdsvis til vikingtid/middelalder (989-1152AD) og slutten av førromersk
jernalder og så vidt over i eldre romertid (118BC-46AD). Ingen av makrofossilprøvene er analysert. Det eneste gjenstandsfunnet var et lite skår som trolig er trønderkeramikk (Ts 15900a).