Illustrasjonsbilde

Arkeologisk utgravning av ro røyser i gravfeltet Sverdsåkeren, Hemmestad

År: 2017
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Kvæfjord, Troms

Les rapporten:    

Røysene i gravfeltet (se ovenfor) ble gravd ut i løpet av tre uker i august 2017 for å sikre dokumentasjonen av kulturminnene, som sto i fare for å bli ødelagt. Gravfeltet med bautastein er blant de tidligst beskrevne gravfeltene i nordnorsk arkeologihistorie, og bare av den grunn viktige å undersøke grundig. Resultatene sto dessverre ikke til forventningene. Ingen funn av gjenstander eller trekk ved røysenes konstruksjon gir grunnlag for sikre konklusjoner om anleggenes art. De to mest sannsynlige forklaringene er at røysene enten er rydningsstein fra relativt moderne tid, eller at det dreier seg om gravrøyser som over tid har blitt bortimot fullstendig utkastet og ødelagt av slitasje forbundet med moderne, intensiv gårdsdrift og/eller anleggelse og vedlikehold av gårdsveier.