Illustrasjonsbilde

Kokegropfelt i Mørkvedbukta, Bodø k.

År: 2017
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Norges arktiske universitetsmuseum undersøkte i 2017 tre lokaliteter med kokegroper og avfallsgroper i Mørkvedbukta i Bodø kommune. Kokegropene dateres til førromersk jernalder
og settes i sammenheng med både stolpehull (mulig langhus) og andre kokegroper i nærområdet.