Illustrasjonsbilde

Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i LiveltskaretGaržavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f.

År: 2013
Periode: Nyere tid, Samisk
Type: Utgravning
Sted: Bardu, Troms

Les rapporten:    

Lokalitetene ble registrert i forbindelse med planreguleringer i Setermoen skytefelt. Fem teltboplasser og en gieddi/teltboplass ble undersøkt i Liveltskaret, mens en teltboplass ble undersøkt i Kvernskaret. En registrert teltboplass på Lifjellaksla ble ikke gjenfunnet og derfor avskrevet. Få indikasjoner på gjenbruk av ildstedene, relativt enkle ildstedsanlegg og få
gjenstandsfunn peker mot kortvarige opphold fra 1600-tallet og fram i tid. Med all sannsynlighet er dette teltboplasser som var i bruk i forbindelse med vår- og høstflyttinger av tamreinflokkene i moderne tid.