Illustrasjonsbilde

Knausen. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass i Tromsø kommune

År: 2017
Periode: Eldre steinalder
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Deler av en lokalitet fra eldre steinalder ble undersøkt i 2017. Det undersøkte området har inngått i en større boplass som i dag er delvis forstyrret eller fjernet av bebyggelse, dyrking og kjørespor. Det ble avdekket en sannsynlig teltring samt utkanten av en konsentrasjon av littisk materiale langs en terrasse som i forhistorisk tid vendte mot en skjermet bukt. Det ble også funnet materiale i skråninga ned mot denne bukta. Boplassen tolkes som å gjenspeile et eller noen få opphold av midlertidig karakter, som fant sted i tidsrommet 8500-8300 f.Kr. Det ble funnet spor  etter en boligstruktur i form av teltring. Lokaliteten har trolig rommet ytterligere 1-3 slike eller  lignende strukturer, og kan dermed ha blitt brukt av to-tre familiegrupper. I løpet av oppholdet ble utstyr av skinn, bein og gevir vedlikeholdt innendørs, mens noen aktiviteter som involverte  skjæring/kutting ble utført nærmere strandsonen. Høyfraksjonert materiale, små og sterkt reduserte kjerner, og korte flekker antyder en begrenset tilgang til godt stein-råstoff. Et foreløpig forslag er at dette var et stoppested på en ferd som gikk nordover, der et av formålene var å skaffe tilveie nye forsyninger av godt råstoff fra chert-forekomstene i Kvænangen og Alta.