Illustrasjonsbilde

Arkeologisk undersøkelse av dyrkningslag, Berg/Engen, Kvæfjord

År: 2018
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Kvæfjord, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

I forbindelse med realiseringen av en reguleringsplan undersøkte Tromsø Museum et dyrkningslag ved Borkenes i Kvæfjord k. Området ble sjaktet og en profil som viste de fossile dyrkingslagene
ble dokumentert, prøver ble tatt ut for pollenanalyser og datering. I profilen kom det frem to adskilte dyrkningshorisonter der den nedre ble datert med tre ulike trekullprøver til tidsrommet
360-180/170 f. Kr. (førromersk jernalder). Pollenprøvene indikerer at åkerdriften kan ha vært gjødsling etter at opprinnelig vegetasjon var svidd av. Dette er noe usikkert da området etter dyrkningsfasen ser ut til å ha blitt brukt som beite.