Illustrasjonsbilde

Junttavadda. Undersøkelse av sein-mesolittiske aktivitetsområder

År: 2018
Periode: Eldre steinalder
Type: Utgravning
Sted: Kautokeino, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Sikringsundersøkelse av steinalderboplass som er skadet av barmarkskjøring, erosjon og sandflukt. Det ble dokumentert fire ansamlinger med skjørbrente steiner. I tilknytning til disse ble det dokumentert enkelte avslag og brente bein spredt på overflaten. Utgravning av tre av ansamlingene resulterte i et meget begrenset funnmateriale og ingen anlegg eller kulturspor. Det fjerde funnområdet, O200, oppviste en større funnmengde bestående av groper med brente bein, trekull, avslag og noen få redskaper. Lokaliteten tolkes som et aktivitetsområde som er brukt gjentatte ganger, trolig gjennom korte opphold. Flere avfallsgroper på et avgrenset område kan vitne om at aktiviteten har hatt et visst omfang. Den kan for eksempel ha involvert en gruppe mennesker som oppholdt seg her samtidig. Materialet kan peke mot at aktivitetene omfattet tilbereding av mat, hvor beinavfall ble samlet sammen og brent i ildstedsgroper. Et meget begrenset littisk materiale viser at det også foregikk en viss produksjon og bruk av steinredskaper. Det ble datert kull og brent bein til tidsperioden 5670-5520 f.Kr, noe som samsvarer med typologisk datering av det littiske materialet.