Illustrasjonsbilde

Arkeologiske undersøkelser av en tjæremile på Skillemoen, Alta

År: 2018
Periode: Nyere tid
Type: Utgravning
Sted: Alta, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Tjæremilen 160787 på Skillemoen ble undersøkt arkeologisk 17.-20. september 2018. Gjennom undersøkelsen ble det avdekket konstruksjonsdetaljer som never- og spiklag. Tappestokken ble
ikke funnet på stedet og kan tyde på gjenbruk av den. Milen dateres til første halvdel av 1800-tallet og har hatt en produksjonskapasitet på opp mot 950 liter tjære.